Open Wervendag 2018: Bouwvernuft in Limburg

  BE   5 mei 2018 Bron: Confederatie Bouw
Open Wervendag 2018: Bouwvernuft in Limburg
Op 6 mei stellen bouwbedrijven hun werven open voor het grote publiek en plaatsen ze de sector positief in de kijker. De werven zijn stuk voor stuk voorbeeldprojecten en tonen heel concreet de innovatie en het vakmanschap van de bouw. Het is ondertussen al de 12de keer dat Open Wervendag plaatsvindt. “Maar liefst 100.000 mensen zullen de bouw op de meest realistische manier bezoeken. Pas dan beseffen de mensen dat onze bouwbedrijven hun dagelijkse leven enorm beïnvloeden en vooral aangenamer maken. De bouw is met meer dan 23.000 personen actief in de sector, met bijna 10.000 bedrijven. Wij zijn bijzonder fier dat wij op 6 mei enkele van deze mooie en uitdagende projecten aan het grote publiek kunnen tonen.” zegt Chris Slaets, directeur Confederatie Bouw Limburg.

15 werven in Limburg, groot en klein, zetten op zondag 6 mei hun hekken open voor het grote publiek. Open Wervendag richt zich tot iedereen maar wil in het bijzonder vooral jongeren bereiken. De bouw staat meer dan ooit garant voor een boeiende job met heel wat toekomstmogelijkheden.

Topprojecten

Topprojecten getuigen van de dynamiek van de Limburgse steden en gemeenten die volop inzetten op stadsvernieuwing en herontwikkeling van (ver)ouder(de) sites. Nieuwe duurzame en vaak intergenerationele en multifunctionele wijken ontstaan door de herwaardering en metamorfose van oude wijken. De nieuwe projecten verenigen wonen, werken, recreatie, mobiliteit en duurzaamheid tot één op elkaar afgestemd geheel en verenigen verschillende generaties zo op een harmonieuze manier. Scholen, crèches, zorgvoorzieningen samen met nieuwe en vernieuwde sport- en cultuurcomplexen, nieuwe administratieve kantoren, multifunctioneel en vooral duurzaam en energiezuinige gemeenschapsgebouwen. De oude (industriële) sites krijgen een grondige facelift en worden omgetoverd tot een unieke projecten die de draaischijf worden voor diversiteit, welzijn, sociale dienstverlening maar met de meest innoverende technieken en vakmanschap gerealiseerd.

Tom Vandeput, schepen van Ruimtelijke Ordening en Lokale Economie Stad Hasselt: ”De Limburgse provinciehoofdstad Hasselt realiseert in snel tempo haar ambitieuze beleidsplan, dat het stadsbestuur bij het begin van deze legislatuur uittekende. Op het vlak van stadsontwikkeling gebeurt dit alles binnen een visie die onder het etiket ‘Stad met een plan’ werd gestoken om de woon- en leefkwaliteit in de stad ook in de toekomst te blijven garanderen. Bezoekers konden in primeur de nieuwe (gigantische!) ondergrondse parking van Quartier Bleu ontdekken. Ze werden uitgenodigd om rond te lopen in het nieuwe stadsdeel van Hasselt met een promenade, toekomstige winkelruimtes en de aansluiting op het water van de Kanaalkom. Bezoekers kunnen in primeur de nieuwe (gigantische!) ondergrondse parking van Quartier Bleu al fietsend ontdekken. Ze worden uitgenodigd om met de fiets of te voet het nieuwe stadsdeel van Hasselt met een promenade, toekomstige winkelruimtes en de aansluiting op het water van de Kanaalkom te ontdekken. Inschrijven via www.fietsendoordeparking.be.”

Ook fruitstad Sint-Truiden zet in op stadsontwikkeling met het stadsvernieuwingsproject Gazometer. Burgemeester Sint-Truiden Veerle Heeren: “Het project zal zorgen voor een volledige metamorfose van de stationsbuurt. Het complex van 26.000 m² zal alle stedelijke diensten die zich richten op kinderen en jongeren centraliseren: de jeugddienst, een jongerencentrum, een basisschool en welzijnscampus aangevuld met een ondergrondse parking en 15 appartementen. Het project wordt zo de katalysator van de ruimtelijke ontwikkeling van de stationsomgeving.”

Trends

De werven toonden ook heel goed de evoluties en trends binnen de maatschappij. Denk daarbij aan energiezuinig en duurzaam bouwen en wonen. Een trend die al langer in opmars is en in de toekomst alleen maar zal verder evolueren. Gebouwen wekken vandaag al zelf energie op. We zullen ook anders gaan wonen: samenwonen of cohousen treedt uit haar niche en een mix van generaties herontdekt de stad, bij voorkeur via verdichting of hoogbouw. In die context zullen moderne zorg- en verzorgingsinstellingen bovendien een prominente plaats krijgen.

Ook blijven we investeren in enerzijds grote infrastructuurwerken die onze verschillende vormen van mobiliteit moeten bevorderen, en anderzijds in iconische openbare gebouwen die voor verschillende functies zullen kunnen gebruikt worden.

Job met toekomst

Om al die evoluties mee te ondersteunen, is de sector dan ook steeds op zoek naar aanstormend talent en nieuwe profielen. Chris Slaets: “De bouw evolueert en dus ook de profielen. Jaarlijks schrijven onze bedrijven 20.000 vacatures uit. Daarbij zoeken we niet alleen spierkracht, maar ook kennis, passie en durf. Een job in de bouw staat meer dan ooit garant voor een mooie toekomst.”

Er is vooral nood aan hoger en technisch opgeleide profielen die inspelen op de digitalisering en automatisering. Naast ervaren vakspecialisten, zoekt de sector ook bedienden en kaderleden voor de nieuwe beroepen van de toekomst. Denk daarbij aan BIM-modelleurs, BIM- LEAN- en change managers, ICT-specialisten, project- en werfleiders, financial controllers of business developer.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Hypotheek.be
  • Loxone
  • bouwinfo