Woonprojecten

Nieuwe Borgerwijk krijgt vorm

Nieuwe Borgerwijk krijgt vorm
De verdere realisatie van Borgerwijk, de nieuwe invulling van ​ de voormalige zorgsite van Borgerstein en het historische seminariegebouw in Sint-Katelijne-Waver, krijgt stilaan vorm. Middelbare school De MET heeft recent een vergunning aangevraagd voor enkele gerichte verbouwingen aan een deel van het seminariegebouw zodat ze er op termijn hun intrek kunnen nemen. Het Borgersteinpark onderging in het najaar van 2023 een eerste metamorfose en in maart start de ontmanteling van het seminariegebouw. “16 maart komen ook de eerste 125 appartementen van deze nieuwe fase op de markt”, zeggen projectontwikkelaars CORES Development en Vanhout Projects.

De afgelopen jaren is het uitzicht van de Borgerstein-site in Sint-Katelijne-Waver aanzienlijk veranderd. Vzw Borgerstein nam zijn intrek in de nieuwe zorgcampus en met de assistentiewoningen en appartementen van Residentie Philyra die in 2022 werden opgeleverd, kreeg Borgerwijk zijn eerste nieuwe bewoners.

Borgerwijk zal vanaf 2026 230 gezinnen een nieuwe thuis geven op de site en verwelkomt een aantal buurtondersteunende faciliteiten. Daarvan zullen niet alleen de nieuwe bewoners, maar ook de huidige buren kunnen genieten. Supermarktketen Carrefour sloot als eerste een akkoord met het Consortium Bergesteyn, met projectontwikkelaars CORES Development en Vanhout Projects, om zich te vestigen in één van de nieuwe gebouwen. Kunstatelier STUDIO Borgerstein krijgt een nieuwe plek in het nog te renoveren seminariegebouw en er liggen concrete plannen op tafel voor een kinderdagverblijf

Verbindende rol voor De MET

Met een verhuis van De MET naar Borgerwijk wordt een nieuwe stap in het traject genomen. De middelbare school is momenteel gehuisvest in de oude basisschool ‘Oud Loerenboske’ aan de Berkelei, maar is dringend op zoek naar een nieuwe locatie voor z’n 250 leerlingen (het maximum aantal leerlingen, red.). De onderwijsinstelling liet haar oog vallen op het meest rechtse deel van de voorbouw van het seminariegebouw en klopte hiervoor aan bij het Consortium. Ook de gemeente was het idee genegen. Initieel zouden de voormalige kantoren van vzw Borgerstein ​ ingericht worden als co-housing maar met ​ de komst van De MET zal het seminariegebouw optimaal gebruikt kunnen worden.

Eind vorig jaar stelde de gemeente de plannen voor aan de buurtbewoners. Ondertussen heeft De MET een vergunningsaanvraag ingediend om op termijn te verhuizen naar het seminariegebouw en er beperkte interne verbouwingen te mogen uitvoeren in functie van de brandveiligheid..

“Voor Borgerwijk zou de komst van De MET een meerwaarde zijn. De school en de leerlingen kunnen een verbindende rol spelen in de buurt. Tussen de school, organisaties en ondernemers in de buurt kunnen interessante partnerships ontstaan. Zo kunnen ze stageplekken invullen en kan de school gebruik maken van de kapel of de sporthal.”

Mieke Rens, Projectontwikkelaar bij CORES Development


Nieuwe Borgerwijk krijgt vorm

Gebouw na schooluren bruikbaar voor buurt

De MET heeft de ambitie om ook de ruimte onder de kapel, die nu dienst doet als sporthal, te gebruiken. Op termijn kan die ruimte net als de Bisschopszaal opengesteld worden voor de verenigingen uit de buurt. Het groene wandelpark voor het gebouw, waar de leerlingen en leerkrachten tijdens de pauze kunnen verpozen, blijft voor de buurt en haar bewoners toegankelijk.

“Borgerwijk biedt De MET veel nieuwe kansen: een groter en beter gebouw met meer ruimte voor groei de komende jaren, een groene ruimte rondom en een levendige site met verschillende functies en diensten. De MET zal zijn eigen gebouw buiten de schooluren openstellen, zodat verenigingen, organisaties en buurtbewoners er gebruik van kunnen maken. ”

Elke Geuens, zakelijk coördinator De MET


Metamorfose Borgersteinpark

Het Consortium Bergesteyn, het Regionaal Landschap Rivierenland en de gemeente Sint-Katelijne-Waver hebben vorig najaar de eerste werken uitgevoerd aan het park. De vijver stond als eerste op de planning. De bomen werden uit het water gehaald en de oevers van de vijver werden onthard zodat inheemse amfibieën er beter kunnen overleven. Daarnaast verwijderden de experten de invasieve uitheemse boomsoorten, zodat het park opnieuw een gezonde mix wordt van inheemse plantensoorten die de biodiversiteit ten goede komen. Ook een picknickzone in het centrale grasveld wordt aangelegd. Daar wordt het heerlijk vertoeven voor families en kunnen kinderen ravotten in het hoge gras. In oktober plaatste de gemeente Sint-Katelijne-Waver enkele nieuwe spel- en ontmoetingselementen en kwam er ook een kleine steiger aan de zuidwestelijke kant van de vijver.

In een tweede fase worden ook de paden, de verlichting en het meubilair vernieuwd door het Consortium. De niet-inheemse planten zullen verwijderd worden en extra inheemse planten, struiken en kruidlagen worden aangeplant. Die werken starten zodra de bouwwerken rond het seminariegebouw zijn gepland.

Nieuwe Borgerwijk krijgt vorm
De heraangelegde vijver.

Materiaal recupereren

Het Consortium Bergesteyn doet zijn naam als duurzame projectontwikkelaar alle eer aan. Naast maximale aandacht voor groen en een duurzame mobiliteit, zet de ontwikkelaar volop in op circulariteit bij de ontmanteling van het seminariegebouw. De gespecialiseerde firma ROTOR zal zo veel mogelijk materiaal een tweede leven proberen te geven, zodat het kan hergebruikt worden. Onder meer de houten banken van de aula’s en de vloer uit de refter zullen eventueel aan geïnteresseerden aangeboden worden. Deze werkzaamheden zijn voorzien dit voorjaar.

Verkoop start op 16 maart

Voor het residentiële gedeelte van Borgerwijk is zaterdag 16 maart een belangrijke dag. Dan start immers de verkoop van de appartementen van de gebouwen ‘Arcus’ en ‘Hortus’ die naast het park liggen. In het gebouw ‘Arcus’ worden 76 ruime parkappartementen met 1, 2 en 3 slaapkamers en luxueuze penthouses aangeboden. In ‘Hortus’, waar ook de buurtsupermarkt komt, komen 49 patio-appartementen op de markt. Die zijn gericht op starters of investeerders. In een latere fase worden de residenties ‘Claustrum’, ‘Domus’ en ‘Ecclesia’ voltooid.

“De toekomstige bewoners komen terecht op een absolute toplocatie. Ze zullen er wonen in compactere of luxueuze appartementen, vlakbij een groene oase waar je perfect tot rust kan komen. Tegelijkertijd zal er op de site heel wat te beleven vallen en proberen we iedereen in de buurt zo veel mogelijk samen te brengen en te verbinden.”

Projectontwikkelaars CORES Development en Vanhout Projects


Nieuwe Borgerwijk krijgt vorm
De verkoop van de eerste 125 appartementen start op 16 maart.

Meer info over de ontwikkelingen op de site en over de verkoop vind je terug op de website https://www.borgerwijk.be/.