Nieuwbouw

Nieuw Mariënstadion voor 15.000 supporters onmogelijk is in het Dudenpark

Nieuw Mariënstadion voor 15.000 supporters onmogelijk is in het Dudenpark
Stade Joseph Marien - Inventaire du patrimoine architectural ©urban.brussels
De gewestelijke dienst urban.brussels heeft op vraag van Brussels staatssecretaris voor Stedenbouw en Erfgoed Ans Persoons een juridische en ruimtelijke analyse uitgevoerd om de verschillende opties tot uitbreiding van het Mariënstadion te onderzoeken. De conclusie is duidelijk: een nieuw voetbalstadion met een capaciteit van 15.000 supporters is onmogelijk op de huidige, beschermde Dudenparksite. Daarmee wordt de piste voor een verbouwing van het huidige stadion van Royal Union Saint-Gilloise definitief afgesloten.

"Er bleef twijfel en discussie bestaan over de mogelijkheid om een nieuw en volwaardig stadion voor 15.000 supporters te bouwen in het Dudenpark. Daarom heb ik aan urban.brussels gevraagd om dit grondig te onderzoeken. Nu is het voor eens en voor altijd duidelijk: het Joseph Mariënstadion kan niet uitbreiden. Een groter stadion zou ervoor zorgen dat een stuk park moet verdwijnen, maar het Dudenpark is een beschermd landschap, en een deel van het Joseph Mariënstadion kan en mag niet verbouwd worden, omdat dit ook beschermd is. Op de huidige site blijven is niet de juiste toekomstkeuze voor Union. Het is tijd om vooruit te gaan en werk te maken van een nieuw stadion op een nieuwe locatie", verduidelijkt staatssecretaris Ans Persoons.


In de analyse van Urban.brussels werden meerdere opties overwogen. De mogelijkheid om het huidige stadion te vergroten tot 15.000 zitplaatsen door het uit te breiden tot in het Dudenpark was er een van. Maar gezien (a) de bescherming als landschap van het Dudenpark, (b) de bescherming als monument van een deel van het Joseph Marienstadion en (c) de overloop van het stadion in een parkzone volgens het Gewestelijk Bestemmingsplan - waar sportinfrastructuur juridisch niet toegelaten is - is een uitbreiding van het Mariënstadion niet mogelijk.

De Brusselse Bouwmeester nam als expert ook deel aan het rapport. Zijn team oordeelde dat op basis van enkele volumestudies van een stadion met de gewenste capaciteit van 15.000 toeschouwers de ruimtelijke en architecturale onverdedigbaar is binnen het kader van het beschermde park en de dichtbewoonde omgeving. Concreet zou het stadion te groot zijn en daardoor deels in het beschermde park moeten gebouwd worden, waardoor groene zone met een belangrijke landschappelijke waarde verdwijnt. De tribunes zouden bovendien een visuele hinder zijn vanuit het park. Bovendien is de mobiliteitsimpact bij een belangrijke capaciteitsverhoging nefast voor de leefbaarheid van de omliggende woonwijken.

Het ondubbelzinnige besluit van urban.brussels luidt bijgevolg: "De conclusie is dat geen enkele optie lijkt te werken, zowel op niveau van de regelgeving, als op het niveau van de buitensporige impact van de tribunes, met name vanuit het park."

Binnen de perimeter van het huidige stadion, en zonder de grenzen van het beschermde Dudenpark te overschrijden, is enkel de bouw van een nieuw UEFA-conform stadion van 8.000 plaatsen mogelijk. Dat is zelfs minder dan de huidige capaciteit van het verouderde stadion. Deze optie komt dus niet tegemoet aan de ambities van de club Union die wil én moet groeien om de normen van de Pro League en van UEFA te kunnen beantwoorden.

Een langer verblijf in het huidige Mariënstadion wordt stilaan nefast voor Union, een club die aan de top van het Belgische voetbal meedraait en ook elk jaar Europees speelt. Het verouderde stadion beperkt de financiële groei van Union, heeft geen VIP-ruimte, geen business seats en geen hoogwaardige persruimte. Hoewel het stadion bijna elke twee weken uitverkocht is, ontvangt de club slechts een zeer beperkt deel van de stadiongerelateerde inkomsten in vergelijking met andere Belgische clubs van hetzelfde kaliber.