Minder belasting betalen? Verlaag je WOZ-waarde!

  NL   27 mei 2019 Bron: Bouw & Wonen
Minder belasting betalen? Verlaag je WOZ-waarde!
In Nederland is de WOZ-waarde van een woning belangrijk voor de hoeveelheid belasting de eigenaar moet betalen. De gemeente gebruikt de WOZ-waarde om de hoogte van de onroerende zaakbelasting te berekenen. Het waterschap gebruikt de WOZ-waarde om de hoogte van de heffingen te bepalen en ook de hoogte van het eigenwoningforfait hangt hier van af. Als je erft moet je erfbelasting betalen. Als je een woning erft, hangt de hoogte van de erfbelasting af van de WOZ-waarde van die woning.

Waarom bezwaar maken tegen WOZ-waarde?

Bij een te hoge WOZ-waarde kun je jaarlijks zomaar honderden euro’s teveel aan belasting betalen. Wie een woning erft met een te hoge WOZ-waarde, betaalt teveel erfbelasting. Een te lage WOZ-waarde is ook niet altijd gunstig. Als je je woning wilt verkopen is een lage WOZ-waarde slecht voor de verkooprijs. Een lage WOZ-waarde kan ook lastig zijn als je een tweede hypotheek op je woning wilt. Door de lage WOZ-waarde kan de hypotheekverstrekker gaan twijfelen aan de waarde van je woning. Of de waarde te hoog of te laag is: WOZ bezwaar maken is altijd verstandig.

Gemeentelijke bepaling van de WOZ-waarde

De WOZ-waarde wordt door gemeenten grotendeels automatisch bepaald op basis van vergelijking met panden die lijken op jouw woning en die rond de peildatum zijn verkocht. Met een computer worden verschillen in oppervlak en in de ligging van de panden ten opzichte van jouw woning doorberekend in de WOZ-waarde. Het gebeurt vrij zelden dat een gemeentelijke taxateur werkelijk langs komt. Er zijn elementen die de WOZ-waarde verhogen, zoals een dakkapel, garage of parkeerplek, en er zijn omstandigheden die de WOZ-waarde verlagen, zoals achterstallig onderhoud en omgevingsfactoren.

Gratis bezwaar maken WOZ-waarde

Je kunt bij de gemeente gratis bezwaar maken tegen WOZ-waarde. Dat moet binnen 6 weken na de datum op de WOZ beschikking. Een WOZ bezwaar maakt meer kans dan OZB bezwaar maken. Als je je gratis WOZ bezwaar goed motiveert, past de gemeente de WOZ-waarde aan. De snelste manier om WOZ-waarde bezwaar te maken is telefonisch. Met goede WOZ-waarde bezwaar argumenten kun je in één gesprek de WOZ verlagen. Zo niet, dan kun je online een WOZ bezwaar gratis indienen. Wie zich onzeker voelt kan dat doen met een standaardbrief, of een specialist op het gebied van WOZ bezwaar inschakelen.

WOZ-waarde verlagen is kansrijk

De wijze waarop gemeenten de WOZ-waarde bepalen is niet zo nauwkeurig. De conditie van je woning zal vrijwel altijd afwijken van de door de gemeente geschatte waarde. Jij kent je woning zelf het beste, dus je kunt goed aangeven op basis van welke argumenten de WOZ-waarde moet worden verlaagd. Na het indienen van je bezwaarschrift WOZ zal de gemeente in de loop van het jaar reageren. Dat het verlagen van de WOZ-waarde lucratief is, blijkt wel uit de vele duizenden bezwaarschriften die elk jaar worden ingediend. In 2018 waren dat er ongeveer 100.000.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Hypotheek.be
  • Loxone
  • bouwinfo