Maak nu gebruik van overgangsregeling voor fiscale steun aan dakisolatie

  BE   10 oktober 2016 Bron: Confederatie Bouw
Het voorbije weekend heeft minister van Energie Bart Tommelein twee maatregelen bekend gemaakt: de manier waarop het fiscaal voordeel voor dakisolatie wordt afgeschaft en een verlaging van de onroerende voorheffing bij totaalrenovaties. De VCB is verheugd dat de overgangsregeling die bij de afschaffing van het belastingvoordeel werd afgesproken, effectief de uitvoering van dakisolatiewerken zal bevorderen. Tegelijk komt er een welgekomen versterking van de overheidssteun voor een grondigere aanpak van bestaande woningen. De laatste jaren is het aantal vergunde grondige woningrenovaties in Vlaanderen zelfs gedaald terwijl heel wat bestaande woningen veel energie verspillen.Reeds in het kader van de septemberverklaring werd aangekondigd dat het fiscaal voordeel voor de uitvoering van dakisolatiewerken in 2017 niet meer zou bestaan. De VCB is verheugd dat de Vlaamse regering nu duidelijkheid heeft geschapen rond de uitvoeringsmodaliteiten voor deze afschaffing.

In dit verband heeft de VCB met succes gepleit voor een overgangsregeling. De afschaffing onverkort doorvoeren vanaf 1 januari 2017 – d.w.z. binnen minder dan drie maanden – zou tot gevolg hebben dat heel wat klanten die intussen al dakisolatiewerken hebben besteld, naast het fiscaal voordeel zouden grijpen waarop zij bij de bestelling nochtans hadden gerekend. Het zou ook betekenen dat van de afschaffing geen enkel positief effect zou uitgaan. Bij nieuwe bestellingen was het nog amper mogelijk de werken tegen het jaareinde volledig te beëindigen.

De overgangsregeling die de Vlaamse regering nu op voorstel van minister Tommelein heeft uitgewerkt, is realistisch. Wie nu al een bestelling heeft geplaatst, krijgt de zekerheid nog van het fiscaal voordeel te kunnen genieten. Tegelijk krijgen tal van gezinnen die nog geen bestelling plaatsten, de kans dit de komende weken te doen en ook van het fiscaal voordeel gebruik te maken.

Het was ook altijd de bedoeling van de Vlaamse minister van Energie bij elke verlaging van de premies ervoor te zorgen dat daardoor telkens een golf van aanvragen tot stand zou komen. De VCB hoopt dat dit effect met de voorgestelde overgangsregeling effectief zal plaatsvinden. Zoals minister Tommelein raadt ook de VCB de consumenten aan niet langer te aarzelen om nu nog met een combinatie van premie én fiscale aftrek daken te isoleren.

Tegelijk liet minister Tommelein weten de steun aan totaalrenovaties te versterken. In plaats van de combipremie treedt vanaf volgend jaar de renovatiebonus in voege. Bijkomend wil de minister voor totaalrenovaties de onroerende voorheffing verlagen.

In dit verband wijst de VCB op het belang van een aanvraagprocedure zonder nodeloze administratieve rompslomp want die zou het positieve effect van deze maatregelen kunnen ondermijnen. De bewijsvoering rond de energiebesparing die met de renovatiewerken wordt bereikt, moet zo eenvoudig mogelijk zijn. Bovendien moet de aanvrager zo snel mogelijk op de beloofde steun kunnen rekenen.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo