Isolatie

Belastingvermindering voor dakisolatie wordt geschrapt

De Vlaamse regering wil de belastingvermindering voor dakisolatie schrappen vanaf 1 januari 2017. Bouwunie waarschuwt voor een stormloop bij kmo-bouwbedrijven die daken isoleren en vreest dat veel klanten die dit jaar hun dak niet meer kunnen laten isoleren zwaar ontgoocheld zullen zijn.
De afbouw van tegemoetkomingen voor dakisolatie komt niet onverwacht, maar is er nu plots veel sneller dan verwacht. De voorbije maanden werd namelijk al duidelijk gecommuniceerd dat deze belastingvermindering ook in 2017 nog zou blijven bestaan, al zou je meer moeten gaan isoleren om er nog van te kunnen genieten.

Bouwunie stelt daarom voor om een overgangsmaatregel te voorzien. Dat kan door de belastingvermindering ook in 2017 te laten doorlopen – weliswaar met de strengere isolatie-eis - maar het maximumbedrag te halveren. Zo kan de regering besparen én krijgen klanten toch nog een deel van hun tegemoetkoming. Vooral wie een klein dakoppervlak heeft of zijn dak relatief gemakkelijk kan laten isoleren, kan zo toch nog een flink deel van zijn investering recupereren. En wie een groot dak heeft, zal minder belastingvermindering krijgen maar valt toch niet helemaal uit de boot.

Vandaag bedraagt de belastingvermindering 30% van het investeringsbedrag inclusief btw, met een maximum van 3.070 euro. De R-waarde (die de isolatiegraad aangeeft) moet hiervoor minstens 2,5 m²K/W bedragen. Vanaf 2017 zou die minstens 4,5 m²K/W moeten bedragen.

Ook interessant