Kwaliteitslabel Charter der Woningbouwers gelanceerd

  BE   26 februari 2015 Bron: Confederatie Bouw
Een eigen woning bouwen is een ingrijpende mijlpaal in een mensenleven. Vandaar dat het erg belangrijk is dat dit proces verloopt volgens de regels van de kunst. De kandidaat-bouwers die beroep doen op een lid van het Charter krijgen de garantie dat ze met een vakbekwame en betrouwbare onderneming in zee gaan.

De aannemers die een nieuwe woning of appartement bouwen, weten zeer goed dat de koper hierbij wettelijk beschermd wordt door de bepalingen van de zogenaamde wet Breyne. En toch zijn er nog steeds bedrijven die deze wettelijke bescherming van de koper niet toepassen, met soms dramatische gevolgen voor de bouwheer.
De bouwsector is niet gelukkig met deze situatie, want de bedrijven die de wet Breyne niet naleven doen aan oneerlijke concurrentie t.o.v. de bonafide bouwbedrijven die wel correct handelen, en ze zadelen de sector op met een slechte reputatie. Vandaar dat de sector een eigen kwaliteitslabel heeft opgericht – het Charter der Woningbouwers – waarbij de leden zich uitdrukkelijk engageren om de rechten van de bouwheer na te leven.

Wat zijn de voordelen voor een kandidaat-bouwheer om met een lid van het Charter te bouwen?

De bouwheren die beroep doen op een lid van het Charter krijgen de garantie dat ze met een vakbekwame en betrouwbare onderneming in zee gaan. Immers, om lid te mogen worden moeten de bouwbedrijven aan een aantal voorwaarden voldoen.
 1. Vooreerst moeten ze erkend zijn in minimaal klasse 2 van categorie D, hetgeen betekent dat ze op technisch, economisch, en financieel vlak een gezonde onderneming zijn;
 2. Daarnaast moeten ze de bepalingen van de wet Breyne naleven. Concreet betekent dit dat ze in hun contracten bepaalde aspecten ter bescherming van de bouwheer heel duidelijk moeten vermelden:
  • de overeengekomen prijs en de termijn waarbinnen de werken moeten klaar zijn.
  • de dubbele oplevering van de werken. Bij de voorlopige oplevering kan de bouwheer nog opmerkingen maken. Pas een jaar later, wanneer de woning een winter heeft doorgemaakt, volgt de definitieve oplevering. In die tussenliggende periode heeft de bouwheer kunnen merken welke mankementen er eventueel nog aan de woning zijn, zodat deze alsnog kunnen gerepareerd worden.
  • de voorschotregeling. De bouwonderneming mag maximum 5 % van de waarde van het contract als voorschot vragen vóór de aanvang der werken.
  • De factuurbetaling. De facturen mogen enkel slaan op werken die al effectief uitgevoerd zijn, en ze mogen de kosten van deze uitgevoerde werken nooit overschrijden. Met andere woorden, nieuwe tussentijdse voorschotten vragen aan de bouwheer is verboden.
  • Waarborg. De bouwonderneming moet een borgtocht stellen ten belope van 5 % van de waarde van het contract. Indien het werk niet volledig of niet correct wordt uitgevoerd, dan dient deze borgtocht voor het schadeloosstellen van de bouwheer. Deze borg is geblokkeerd en wordt pas vrijgegeven na aanvaarding van de werken door de bouwheer.

 3. Een derde groot voordeel is het volgende: in geval van betwisting gaat de aannemer ermee akkoord om eerst via een erkend bemiddelaar te proberen een minnelijke schikking te bereiken. Een bemiddelingspoging is veel goedkoper en verloopt veel sneller dan een ‘gewone’ gerechtelijke procedure, dus hier kan iedereen bij winnen.

De beschermende bepalingen van de wet Breyne zullen al op voorhand mogelijke problemen verhelpen of minimaliseren (bijv. beperking van de voorschotregeling) alsook mogelijke klachten tijdens of na het bouwproces gemakkelijker detecteren en helpen oplossen (bijv. dubbele oplevering, vrijgave waarborg, bemiddeling). Vandaar dat de aannemer in wiens contract uitdrukkelijk de bepalingen van de wet Breyne staan vermeld, er extra over zal waken om het bouwproces correct uit te voeren. De klant heeft er dus alle belang bij om scheep te gaan met een lid van het Charter.

Voor meer informatie kan u terecht op de website van het Charter: www.charterwoningbouw.be


Lees ook:

 • Bouw & Wonen Partners:
 • Recticel
 • Wienerberger
 • Credishop
 • Loxone
 • bouwinfo