Nieuwbouw

Inwoners Oudenaarde kunnen gratis gerecycleerd grondwater halen aan Saffrou-werf

Inwoners Oudenaarde kunnen gratis gerecycleerd grondwater halen aan Saffrou-werf
Op de Saffrou-site kunnen inwoners van Oudenaarde vanaf vandaag gerecupereerd grondwater aftappen voor eigen gebruik. Het opgepompte water, afkomstig uit de bouwput van de werken op het terrein, wordt op de site gebufferd in een nieuw aangelegde regenwaterafvoer. Die buffer wordt op zijn beurt aangesloten aan verschillende kraantjes in de Blekerijstraat. Buurtbewoners kunnen er water komen halen, om bijvoorbeeld hun gazon, planten of groenten mee te besproeien. Door het grondwater niet in de riool te lozen, hoopt projectontwikkelaar Revive tot 5000 m³ water te recupereren en zo een antwoord te bieden aan de droogteproblematiek. “We willen hiermee een duidelijk signaal geven dat iedereen op een bewuste manier moet beginnen omspringen met het water dat we in Vlaanderen ter beschikking hebben”, klinkt het bij de projectontwikkelaar.

Vanaf vandaag is het voor de buurtbewoners rond de toekomstige Saffrou-site in Oudenaarde mogelijk om het opgepompte grondwater van de bouwwerken - ook wel bemalingswater genoemd - af te tappen. Het grondwater is afkomstig van de graafwerken aan de ondergrondse parkeergarage op de site. Revive, de projectontwikkelaar van de site die gespecialiseerd is in het herbestemmen en saneren van verontreinigde terreinen, liet de kwaliteit van het water grondig onderzoeken. Bodemsaneringsdeskundige AECOM heeft het water aan verschillende tests onderworpen om aan te tonen dat het effectief om proper grondwater gaat.

“In eerste instantie evalueren we of het opgepompte grondwater op een eenvoudige manier opnieuw in de bodem kan infiltreren. Voor Saffrou was dat helaas niet mogelijk. En ook het water lozen in een oppervlaktewater bleek niet haalbaar. In dat geval wordt het doorgaans noodgedwongen naar de riolering geleid, maar dat willen we absoluut vermijden. Aangezien onze seizoenen almaar droger worden - en we het grondwaterpeil in Vlaanderen steeds verder zien dalen - hebben we er alles aan gedaan om het water terug naar de natuur te kunnen brengen. Zo willen we een signaal geven: dat we met z’n allen duurzamer moeten omspringen met het water dat we ter beschikking hebben.”

Boudewijn De Coninck, bodemdeskundige bij Revive


Voor alle duidelijkheid: het bemalingswater is niet drinkbaar. Het kan best enkel gebruikt worden om gras, planten of groenten mee te besproeien, of om regenwaterputten aan te vullen waar geen toestellen op aangesloten zijn. Het opgepompte water wordt opgeslagen in een nieuw aangelegde regenwaterafvoer op de site met een capaciteit van 50 à 60 m³, die aangesloten wordt aan verschillende kraantjes in een houten paneel aan de Blekerijstraat. Daar zal je het met een ouderwetse zwengelpomp kunnen aftappen. De lokale graffitikunstenaar Frakkie - alias Fréderic Schepens - zorgt voor de vormgeving van het paneel.

5.000 kubieke meter

Op die manier wil Revive, samen met hoofdaannemer Wyckaert en saneringsaannemer Sodecon, tot liefst 5000 m³ grondwater recycleren en ter beschikking stellen van de gemeenschap. De projectontwikkelaar is dan ook van plan om hier in de toekomst nog meer op in te zetten bij haar bouwprojecten.

Ook de stad loopt warm voor het initiatief. De groendienst kan er water ophalen voor de besproeiing van de volkstuintjes aan het Liedtspark en voor voetbalvelden of grasvelden in de stad.

Inwoners Oudenaarde kunnen gratis gerecycleerd grondwater halen aan Saffrou-werf

“Ook al is het woonproject nog niet af, toch staat Saffrou al ten dienste van de stad. Grondwater blijft een belangrijk onderdeel van ons ecosysteem, maar het wordt tegelijk almaar schaarser. Door dit initiatief zet Revive Oudenaarde op de kaart als duurzame stad om te wonen.”

Marnic De Meulemeester, burgemeester van Oudenaarde


De werken aan de Saffrousite zijn ongeveer een half jaar geleden van start gegaan. Momenteel is de aannemer bezig met de ruwbouwwerken van de kavelwoningen. Daarnaast is intussen ook de bouwput voor de ondergrondse parking van de urban villa appartementen volledig uitgegraven. Vanaf 2022 kunnen de eerste bewoners er hun intrek nemen.

Ook interessant