Bouwsector wil eenduidig en globaal cascadeplan voor bronbemaling

  BE   4 juni 2020 Bron: Confederatie Bouw
Bouwsector wil eenduidig en globaal cascadeplan voor bronbemaling
Bij heel wat werven is het tijdelijk oppompen van grondwater noodzakelijk. De laatste weken rijzen er heel wat lokale initiatieven om het hergebruik ervan voor particulieren aan te moedigen. De Vlaamse Confederatie Bouw en de Beroepsvereniging van de Bronbemalingsbedrijven (BVBB) vragen de Vlaamse overheid al langer om samen te werken aan een eenduidig cascadeplan voor bronbemaling. Want hoewel hergebruik en infiltratie bij bronbemaling prioritair dienen te zijn, kan verontreiniging van het grondwater of technische beperkingen dit in de weg staan. Daarom is een duidelijk kader nodig – ook voor lokale overheden – om veilig hergebruik te waarborgen. Een blinde verplichting op hergebruik zonder o.a. de kwaliteit van het grondwater na te gaan, maakt daar geen deel van uit.

Bij bronbemaling is automatische sturing een efficiënte eerste stap. Professionele bronbemalingsfirma’s sturen met die techniek de hoeveelheid grondwater die wordt opgepompt. Daardoor kan de hoeveelheid opgepompt grondwater aanzienlijk gereduceerd worden en ligt ook het elektriciteitsverbruik lager. Daarnaast reikt de bouw al langer de hand aan de overheid om samen te werken aan een herziening van de richtlijnen voor bemalingen. Daarbij wil de bouw komen tot een duidelijk kader om zo omzichtig mogelijk om te springen met het opgepompte grondwater. Daarbij staat het principe voorop van een bemalingscascade. Want vandaag blijkt uit de praktijk dat infiltratie en hergebruik niet altijd mogelijk is.

Prioritair in het cascadeplan is het terugbrengen van het opgepompte water in de ondergrond. Via infiltratietechnieken of retourbemaling. Maar indien dit technisch onmogelijk is, wordt voor een aanzienlijk gedeelte gezocht naar nuttig hergebruik in bijv. de landbouw of tuinen van particulieren. Uiteraard mag in dit geval geen enkele sprake zijn van verontreinigd bemalingswater. Maar als infiltratie of hergebruik geen optie zijn, wordt lozen in oppervlaktewater of lozen in de riolering overwogen. Aannemers en boorbedrijven overwegen dit pas in laatste instantie, aangezien dit gepaard gaat met een heffingsplicht.

Daarnaast brengen infiltratie in bekkens of grachten en retourbemaling vaak moeilijkheden met zich mee. Retourbemaling is het water in de directe omgeving terug laten infiltreren. Uit de praktijk blijkt dit enkel een technische en betaalbare oplossing voor grote werven. Aangezien het grondwater ‘onbelucht’ opgepompt moet worden en vervolgens op grotere afstanden terug in de grond gepompt dient te worden. Dat kan enkel bij diepzuigingen die doorgaans enkel bij grote bouwwerven gebeuren en niet bij klassieke individuele woningbouw. Ondiep grondwater is immers ijzerhoudend met oxiderend effect op de installatie waardoor de filter verstopt. Oorzaak is de vermenging van zuurstofarm en -rijk water.

De Vlaamse Confederatie Bouw en de Beroepsvereniging van de Bronbemalingsbedrijven (BVBB) willen samen met de Vlaamse overheid werken aan een eenduidig cascadeplan bij bronbemaling.. Om te komen tot een transparante en haalbare leidraad voor aannemers die bij een werf genoodzaakt zijn tijdelijk water op te pompen. Ook lokale besturen hebben dan een duidelijk werkingskader. Naast het belang van automatische sturing bij bronbemaling om de hoeveelheid opgepompt grondwater aanzienlijk te reduceren, staan infiltratie en hergebruik voorop. Maar de praktijk leert dat dit vaak technische moeilijkheden en risico’s met zich meebrengt vanwege o.a. ongekende waterkwaliteit.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Easykit
  • bouwinfo