Vastgoed

Iedereen kan nu opzoeken welk energielabel een woning heeft

Iedereen kan nu opzoeken welk energielabel een woning heeft
Shutterstock
Update december 2023: De Vlaamse regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Energie Zuhal Demir beslist om de online raadpleging van alle private energieprestatiecertificaten (EPC) stop te zetten. Hoewel de maatregel goedbedoeld was en de finaliteit had consumenten te helpen, steeg de ongerustheid over perverse neveneffecten. De regelgeving dat de openbaarheid regelde is intussen ook door de ministerraad gewijzigd.

De online tool werd midden oktober gelanceerd en liet iedereen toe het adres van een gebouw in te vullen om het EPC-label te weten te komen. Dat liet kopers toe om gecommuniceerde EPC's op immowebsites te dubbelchecken en was dus goedbedoeld en nobel.

Niet alle informatie uit het EPC was raadpleegbaar. Als er voor een bepaald adres een geldig EPC beschikbaar was, zou de gebruiker de datum van de opmaak van het EPC kunnen vinden, alsook het type, de energiescore uitgedrukt in kWh/m2/jaar en het EPC-label. De resterende detailinformatie uit het EPC kon niet gevonden worden. Er was ook veiligheid ingebouwd dat zoekrobots de informatie niet konden verzamelen. Het initiatief droeg ook de goedkeuring weg van de Vlaamse Toezichtscommissie.

Echter, de ongerustheid bestond dat er perverse neveneffecten zouden zijn waardoor de informatie niet gebruikt zou worden voor de juiste doeleinden en publiek misbruikt zou worden als statussymbool, wat het niet is. Ook leefde de vrees dat een hellend vlak bewandeld zou worden waarbij steeds meer informatie publiek gedeeld zou worden. De gedeelde informatie op dit moment was nog beperkt, er is een vrees dat dit niet beperkt zou blijven in de toekomst.

De Vlaamse regering was gevoelig voor die bezorgdheid en koos ervoor perverse effecten volledig uit te sluiten. De tool is al enkele weken offline en ook de regelgeving dat de openbaarheid regelt werd afgeschaft.Origineel bericht van 5 oktober 2023:

Via de nieuwe webapplicatie zoek een EPC van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) zijn Energieprestatiecertificaten (EPC) voortaan door iedereen raadpleegbaar. Iedereen kan zo op een snelle en eenvoudige manier nagaan of er voor een bepaald adres een geldig EPC beschikbaar is en welk EPC-label er toegekend werd. De gebruiker zal kunnen zoeken op adres of via het certificaatnummer.  

Wilt u een gebouw of woning huren of kopen en nakijken of het gecommuniceerde EPC-label klopt? Dan kunt u dat via de webapplicatie van het VEKA snel terugvinden.  Het volstaat om het adres van het gebouw in te vullen om het EPC-label te kennen. Ook (toekomstige) appartementsbewoners kunnen nagaan of er al een EPC voor de gemeenschappelijke delen werd opgemaakt. 

Samir Louenchi, administrateur-generaal van het VEKA: "Het EPC is gekoppeld aan verschillende beleidsinitiatieven, zoals de EPC-labelpremie en de renovatieverplichting. Maar ook de waarde van een woning wordt voor een deel bepaald door het EPC-label. Geregeld zien we dat verouderde of zelfs – gelukkig slechts uitzonderlijk – vervalste EPC's worden gecommuniceerd. Via de online tool kan het EPC-label nu gedubbelcheckt worden." 

Niet alle informatie uit het EPC raadpleegbaar door iedereen  

Niet alle informatie uit het EPC zal via de webapplicatie raadpleegbaar zijn. Als er voor een bepaald adres een geldig EPC beschikbaar is, zal de gebruiker de datum van de opmaak van het EPC kunnen vinden, alsook het type, de energiescore uitgedrukt in kWh/m²/jaar en het EPC-label. De resterende detailinformatie uit het EPC is voorbehouden voor de eigenaar of huurder. De eigenaar krijgt van de energiedeskundige het originele EPC en kan zijn EPC ook in vele gevallen consulteren via de Woningpas. De huurder krijgt van de eigenaar een kopie van het EPC bij het aangaan van het huurcontract (voor huurcontracten vanaf 1 januari 2009).  

Welke EPC's kunnen opgezocht worden? 

Via de nieuwe webapplicatie komen alle EPC's voor residentiële woningen en appartementen ter beschikking waarvoor minder dan 10 jaar geleden een EPC werd opgemaakt. Ook het EPC bij nieuwbouw (EPB-aangifte) wordt online raadpleegbaar en voor appartementsgebouwen kan er nagekeken worden of er een EPC voor de gemeenschappelijke delen werd opgemaakt. Ook EPC's van kleine niet-residentiële gebouwen, zoals een school, een woning met tandartspraktijk of de plaatselijke bakker, kunnen worden opgezocht. Enkel EPC's die nog geldig zijn, worden getoond. EPC's die vervallen zijn (10 jaar na indiendatum) of die in tussentijd zijn overschreven door een recenter EPC, worden niet getoond.   

Advertentieplicht blijft behouden 

Als u een gebouw te koop of te huur zet, blijft het nog steeds verplicht om de energiescore of het EPC-label te vermelden. In elke advertentie of bekendmaking bij overdracht of verhuur van een woning moet minstens de energiescore of het EPC-label vermeld worden, en bij overdracht van een gebouw met een slechte energieprestatie moet ook vermeld staan dat er een renovatieverplichting op het gebouw rust. 

Ook interessant