Vastgoed

Asbestattest is nu beschikbaar in de woningpas

Asbestattest is nu beschikbaar in de woningpas
Woningpas – het digitaal paspoort van uw woning - breidt uit! Vanaf nu kunnen eigenaars zelf renovatiewerken toevoegen in hun woningpas en krijgen zij een handig overzicht van de renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen die start vanaf 1 januari 2023. Ook het asbestattest en groenblauwpeil van de woning kunt u handig bekomen via uw woningpas. Zo wordt woningpas nog gebruiksvriendelijker!

Woningpas biedt overzicht van alle uitgevoerde werken

In woningpas krijgt een eigenaar al een overzicht van alle uitgevoerde energetische renovatiewerken waarvoor Fluvius sinds 2012 een premie toekende. Daarbovenop kon men in het verleden sommige werken ook al zelf toevoegen, zonder hiervoor een premie te ontvangen. Deze handige eigenschap wordt nu uitgebreid. Vanaf nu kan een eigenaar alle (renovatie)werken toevoegen in verschillende categorieën (zoals isolatie en beglazing, ruwbouw, buitenschrijnwerk, …) en daarbij ook bewijsstukken opladen, zoals facturen, offertes en foto’s. Zo blijft de woningpas van uw woning up-to-date. Deze werken vindt u terug in de vorm van een handige tijdslijn in uw woningpas!

Asbestattest is nu beschikbaar in de woningpas
Daarnaast wordt ook de renovatieverplichting – die start op 1 januari 2023 – voor residentiële gebouwen opgenomen in een tijdslijn in woningpas. Zo wordt het meteen duidelijk welke werken u dient uit te voeren om aan deze verplichting te voldoen en geeft het weer wat er van u als eigenaar verwacht wordt. De eerste stap in deze renovatieverplichting is dat alle eengezinswoningen en appartementen die vanaf 2023 zijn aangekocht met label E of F, verplicht moeten gerenoveerd worden naar label D of beter, binnen de 5 jaar na aankoop.

Asbestattest is nu beschikbaar in de woningpas

Asbestattest

Sinds 23 november 2022 is de opmaak van een asbestattest verplicht bij overdracht van woningen en gebouwen opgetrokken voor 2001. Het bevat informatie over asbest in het gebouw en toetst of uw woning asbestveilig is. Het asbestattest van de woning en van de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw is na opmaak ook meteen digitaal beschikbaar in het overzicht van attesten in uw woningpas! Handig, toch?

Bereken de groenblauwscore van uw perceel via woningpas

Het groenblauwpeil is een sensibiliserend instrument waarmee u kunt nagaan hoe klimaatbestendig uw woning en tuin is en hoe dit groener en blauwer kan. Uitgaande van de eigenheid van uw perceel, behaalt u een score van A tot F en ontvangt u tips op maat voor verschillende groene (o.a. biodiversiteit en verkoeling) en blauwe (o.a. regenwateropvang en regenwatergebruik) aspecten.

In woningpas kunt u nu ook direct naar de website van groenblauwpeil navigeren en op basis van vragen en interactieve kaarten de klimaatbestendigheid van uw perceel bepalen. In het voorjaar van 2023 volgt er nog meer: dan zal u de berekening én de groene en blauwe scores van uw perceel samen met een aangepast groen en blauw advies ook geïntegreerd in uw woningpas vinden.

Woningpas raadplegen? 

U kan uw woningpas eenvoudig raadplegen op woningpas.vlaanderen.be/ door in te loggen met uw e-ID of via de itsme®-app.  

Ook interessant