Vastgoed

Huurprijzen winkelruimte nog steeds te hoog

Detaillisten die in binnensteden winkelruimte huren, vinden de huurprijs in relatie tot de omzet nog steeds aan de hoge kant. Dit geldt in het bijzonder voor ondernemers die in de aanloopstraten een winkel hebben. Dit is een van de conclusies die men kan trekken uit het zojuist verschenen rapport Winkelmarkten grote steden 2014 van NVM Business.

Kortere contracten

Doordat de huurprijzen in de aanloopstraten – veelal de B- en C-locaties in het kernwinkelgebied – aan de hoge kant worden gevonden, zijn dit jaar de prijsniveaus dan ook verder onder druk komen te staan. Deze situatie doet zich in bijna alle steden voor. Behalve aanloopstraten dreigen daarnaast verschillende planmatig ontwikkelde winkelcentra met een neerwaartse prijscorrectie te worden geconfronteerd. In de meeste topwinkelstraten, dat wil zeggen de drukste punten in het kernwinkelgebied, kan echter van een prijshoudende stemming worden gesproken. Volgens NVM Business die voor het onderzoek een groot aantal makelaars liet interviewen, is ook waarneembaar dat veel winkeliers naast een lagere huurprijs de voorkeur geven aan huurcontracten met een kortere looptijd.

Gezamenlijk aanpak

De hoge huurprijzen vormen niet het enige aandachtspunt. De NVM wijst erop dat aanloopstraten zullen moeten blijven investeren om hun attractiviteit te behouden. Samenwerking is daarbij van cruciaal belang. Zo kan men de passantenstroom in een aanloopstraat vergroten door het gezamenlijk organiseren van acties en evenementen, terwijl bij het uitvoeren van een gezamenlijke aanpak ook maatregelen horen om leegstand tegen te gaan.