Vastgoed

Aanbod winkelruimte stijgt verder

Het direct beschikbare aanbod van te verhuren en te verkopen winkelruimte is in de eerste helft van 2012 verder toegenomen. Uit cijfers van NVM Business blijkt dat halverwege 2012 circa 2 miljoen vierkante meter winkelruimte te huur of te koop werd aangeboden. Ten opzichte van begin dit jaar betekent dit een stijging van 8,7 procent. Over het algemeen wordt aangenomen dat de leegstand op de winkelmarkt het eerste half jaar van 2012 stabiel is gebleven. NVM Business signaleert voor die periode echter een toename van het aanbod en voorziet dan ook een verdere stijging van de winkelleegstand.

Niet alleen het aantal vierkante meters nam toe, ook het aantal winkelobjecten dat werd aangeboden steeg. Halverwege 2012 waren circa 6.400 winkels in afwachting van een nieuwe gebruiker, een stijging van 8,2 procent ten opzichte begin dit jaar.
Vooral de provincies Overijssel en Zeeland werden geconfronteerd met een verruiming van het aanbod. Van de vier grote steden deed Utrecht het veruit het best; het aanbod nam er af. In Den Haag en Amsterdam daarentegen steeg het aanbod. In Rotterdam bleef de aanbodssituatie ongewijzigd.

De vraag naar winkelruimte ontwikkelde zich in het eerste half jaar van 2012 positief. Er werd circa 9 procent meer winkelruimte door de markt opgenomen dan in dezelfde periode vorig jaar. Ondanks de toegenomen vraag bleef de gemiddelde huurprijs die gerealiseerd werd stabiel. Er was echter een duidelijke scheiding waarneembaar tussen de hoofdwinkelstraten en de overige straten in de kernwinkelgebieden. Op de A-locaties en goede B1-locaties waren de huurprijzen over het algemeen stabiel of stegen in bepaalde gevallen, maar op de B2- en C-locaties daalden de huurprijzen.

De beleggingsmarkt had met een sterk afgenomen vraag te maken. Over de eerste zes maanden werd er voor circa 308 miljoen euro in winkels belegd; 35 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Niet alleen het beleggingsvolume nam af ook het aantal transacties bleef sterk achter. Er werd vooral minder in winkelcentra geïnvesteerd.