Vastgoed

Huurprijzen studentenkoten nemen volgend academiejaar klip van 500 euro

Huurprijzen studentenkoten nemen volgend academiejaar klip van 500 euro

Het stond in de sterren geschreven dat ook de studentenkamers de impact van de hoge inflatie in 2022-2023 gingen voelen. We zien dat in de prijsstijgingen voor het lopend academiejaar. Die zijn hoger dan normaal maar logisch gezien de inflatie. Opvallend is wel dat daarmee de grens van 500€ zowel in Vlaanderen als Brussel nabij komt. Nu het verhuurseizoen voor academiejaar 2024-2025 volop van start is gegaan, zien we dat de gemiddeldes daar over zullen gaan.

Kristophe Thijs, directeur Communicatie CIB


De vergelijking met de inflatie moet je zorgvuldig maken. We rekenen de huurprijzen immers in academiejaren. De meeste verhuringen voor studentenkamers gebeuren in april-mei voor het daaropvolgende jaar. De inflatiegolf door de energiecrisis zette zich in 2022 pas echt door in het najaar. Dat verklaart waarom dat effect voor academiejaar 2022-2023 zich slechts gedeeltelijk doorzette en we in academiejaar 2023-2024 een inhaalbeweging zagen.

Deze afzonderlijke CIB-Huurbarometer zoomt in op het segment van de studentenkamers en is gebaseerd op meer dan 2.000 verhuringen van koten via een vastgoedkantoor.

De belangrijkste bevinding: in het huidige academiejaar zaten de gemiddelde prijzen al dicht tegen de grens van €500. De hoge inflatie stuwde ze naar €490 in Vlaanderen en €494 in Brussel. Het is trouwens opvallend dat er amper nog een verschil zit tussen de gewesten.

Uit de eerste cijfers voor het komende academiejaar blijkt dat we verdere stijgingen mogen verwachten. Daarom kunnen we met zekerheid voorspellen dat de grens van €500 in academiejaar 2024-2025 zowel in Vlaanderen als in Brussel overschreden zal worden. Enerzijds komt dat doordat de inflatie weliswaar is getemperd maar toch volatiel blijft. Anderzijds staat de markt van de studentenkamers onder druk. Er is meer vraag dan aanbod. Er is ook spanning door het uitwijken van studenten naar het regulier woningbestand en de inspanningen van de gemeenten om dat tegen te gaan.

De prijsaanpassing aan de inflatie zette zich door in alle studentensteden. Opvallend genoeg zagen we net de laagste stijgingen in de Vlaamse grootsteden Antwerpen en Gent. Aan de 'goedkopere' kant van het spectrum waren er echter stevige toenames, waardoor een student in academiejaar 2023-2024 in geen enkele stad gemiddeld nog minder dan €400 betaalde.

Uit de analyse van de gemiddelde huurprijzen in de Vlaamse studentensteden blijkt dat studentensteden als Hasselt (€516) en Leuven (€514) de kaap van €500 al gerond hebben, terwijl Gent er heel dicht tegenaan schurkt. Enkel Antwerpen (€467) hinkt wat achterop. "De druk in Antwerpen laat zich duidelijk minder voelen dan in andere universiteitssteden. Opvallend is ook de prijsstijging in een niet-universiteitsstad als Brugge (+14%). Daar worden meer en meer (en dus nieuwere) koten ontwikkeld om de druk in de universiteitssteden op te vangen. Een tendens die zich ook in de prijs laat voelen. Eenzelfde fenomeen zien we trouwens ook in Kortrijk, al is de prijsstijging daar minder opvallend", aldus Thijs. In tegenstelling tot vorig academiejaar zijn er in Vlaanderen nergens nog prijsdalingen op te tekenen.

2018-20192019-20202020-20212021-20222022-20232023-2024
Brugge€ 346€ 363€ 413
Kortrijk€ 311€ 340€ 364€ 369€ 394€ 423
Sint-Michiels€ 361€ 328€ 389€ 430
Diepenbeek€ 367€ 429€ 450
Antwerpen€ 407€ 443€ 460€ 458€ 446€ 467
Gent€ 419€ 423€ 432€ 446€ 476€ 495
Brussel-stad€ 430€ 432€ 423€ 412€ 436€ 488
Leuven€ 394€ 414€ 462€ 452€ 473€ 514
Hasselt€ 467€ 441€ 461€ 475€ 492€ 516
Elsene€ 477€ 461€ 469€ 485€ 482€ 527
Vlaanderen€ 391€ 410€ 423€ 424€ 453€ 490
Brussels gewest€ 441€ 441€ 441€ 429€ 441€ 494

Ook interessant