Huurders willen woning toekomstklaar maken

  NL   28 november 2013 Bron: USP Marketing Consultancy
Volop wordt er gezocht naar nieuwe woon- en zorgcombinaties voor ouderen. Luxe zorgresidenties, woongroepen, kangoeroewoningen, patio plus, mooie initiatieven die lokaal zeker op interesse kunnen rekenen. Echter, bekend is ook dat ouderen eigenlijk helemaal niet willen verhuizen. Men wil zo lang mogelijk in de huidige woning blijven wonen en er oud worden. Uit de Bewonersscan van USP blijkt dat van de huurders van corporaties van 55 jaar en ouder meer dan de helft (53%) zegt nooit meer te willen verhuizen. Maar kan dat praktisch ook in de huidige woning? En bieden corporaties hierbij nog wel de helpende hand met krimpende budgetten voor onderhoud en aanpassing? In dit artikel een aantal mogelijke oplossingen, beproefd in de praktijk.

Niet verhuizen, wel aanpassen

Het is zeker geen nieuw gegeven. Ouderen willen eigenlijk niet verhuizen en willen zo lang mogelijk in hun huidige woning blijven wonen en oud worden. Uit de Bewonersscan van USP blijkt dat van de huurders van corporaties van 55 jaar en ouder meer dan de helft (53%) zegt nooit meer te willen verhuizen. Dit loopt nog verder op naarmate men ouder wordt. Ditzelfde geldt overigens voor eigenaren van koopwoningen. Ook niet verrassend. Men woont al lange tijd naar tevredenheid in de woning, men kent de buurt en haar voorzieningen. Bij ouderen wordt het kringetje steeds kleiner en daarom ook steeds belangrijker, wat de locatie nog meer een belangrijk speerpunt voor de woning maakt. Daarbij komt dat men vaak ook relatief goedkoop woont; de hypotheek is afbetaald of de huur is slechts beperkt gestegen. De huidige situatie op de woningmarkt versterkt deze situatie. Ouderen onderkennen wel dat er aanpassingen nodig zijn om in de woning te kunnen blijven wonen als de gezondheidstoestand achteruitgaat of de partner komt te overlijden. Echt inzicht in wat er moet en kan gebeuren in hun woning is er echter niet. Een goed initiatief op dit gebied is de Huistest. Deze website biedt niet alleen informatie, maar iedereen kan hier ook zelf testen hoe veilig en toekomstklaar de eigen woning is. Daarnaast wordt ook getest op comfort en energie. De test kan iedereen zelf afnemen, eventueel met hulp van familie of een professional van een corporatie. Hiermee kan heel gericht per woning gekeken worden waar mogelijke verbeterpunten zitten.

Vraaggestuurde inzet van beperkte middelen

Corporaties moeten bezuinigen. Niet alleen wordt er sterk geschrapt in nieuwbouw, ook het onderhoud heeft het te verduren. Corporaties moeten slimmer met hun budgetten omgaan. Maar hoe stel je nou prioriteiten bij de uitvoer van onderhoud? De traditionele denkwijze op basis van levensduur en staat van de woning leidt niet altijd tot het efficiënt inzetten van middelen.

Woonstichting Vryleve heeft vorig jaar zeer goede resultaten behaald met het project 'toekomstklaar' maken van woningen. Het initiatief van onderhoud of woningaanpassing ligt hierbij bij de huurders. Huurders worden door Vryleve wel gestimuleerd om na te denken over woningverbeteringen. Hiertoe kan men ook online de Huistest uitvoeren, die hiervoor al is genoemd, waaruit ook tips voortkomen. Op basis hiervan gaat Vryleve in gesprek met de huurder over de wensen en mogelijkheden. En wat bleek, huurders die een grotere woningverbetering willen doorvoeren, zijn vaak bereid hier zelf ook financieel aan bij te dragen. Dit levert voor bewoners en corporatie een win-win situatie op. De huurders wonen in een huis dat beter past bij hun wensen, men hoeft niet te verhuizen, maar wel wat extra betalen in de huur of eenmalig een bedrag betalen. De corporatie heeft zonder al te hoge kosten een woning die meer toekomstklaar is dan voorheen en later dus beter verhuurbaar.

Persoonlijke begeleiding en scherpte qua financiën basis voor succes

Aandachtspunten zijn er ook. Er dient geïnvesteerd te worden in persoonlijke begeleiding van de huurder. Doorvragen op wensen is zeer belangrijk. Aan aanvragen voor kleine verbeteringen liggen soms redenen ten grondslag die wellicht beter op een andere manier opgelost kunnen worden. Daarnaast is dit hét moment om ook na te denken over een combinatie met andere, noodzakelijke, werkzaamheden in de woning.

En tot slot, zeker niet onbelangrijk, ook in financieel opzicht moet de voorlichting goed zijn. Een goede doorzichtige rekenmethode voor de kosten en een goede uitleg op welke manier de huurder hier in kan en moet bijdragen is zeer belangrijk. Soms kan er gekozen worden voor het betalen van een eenmalig bedrag door de huurder, soms is wellicht een kleine verhoging van de huur meer passend. Uiteraard moet dit wel passen bij het budget van de huurder. En niet alleen de huurder, maar ook de corporatie zelf zal kritisch moeten kijken naar alle aanvragen om het budget optimaal te kunnen besteden in het kader van het strategisch voorraadbeheer.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo