Nieuwbouw

Human Behavioural Safety: hét programma om veiligheidscultuur te optimaliseren

Human Behavioural Safety: hét programma om veiligheidscultuur te optimaliseren
Als werkgever ben je wettelijk verplicht om een veilige werkomgeving te creëren en het risico op incidenten te minimaliseren. Hierbij komen verschillende technologieën, systemen en procedures kijken: van geavanceerde machinebewaking tot uitgebreide bedrijfsnoodplannen. Heb je alles op dit gebied op orde, maar vinden er desondanks bedrijfsongevallen plaats? Kijk dan eens naar het Human Behavioural Safety programma.

Dit veiligheidsprogramma is gebaseerd op menselijk gedrag. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de motivatie, betrokkenheid en alertheid van medewerkers met 38% de grootste oorzaak is van bedrijfsincidenten (Nederlandse Arbeidsinspectie, 2017). Middels Human Behavioural Safety kunnen bedrijven werken aan het verlagen van het risico op bedrijfsongevallen met een menselijke fout als oorzaak.

Stijging bedrijfsongevallen, oorzaak ligt vaak bij werknemers

Ondanks de technologische vooruitgang en toegenomen veiligheidsmaatregelen in het bedrijfsleven blijft het aantal bedrijfsongevallen stijgen in Nederland. Menselijke fouten zijn hiervan een significante oorzaak. Of het nu gaat om vermoeidheid, onoplettendheid, het negeren van veiligheidsprocedures, het niet volledig begrijpen van risico's of een gebrek aan motivatie: het gedrag van werknemers speelt een cruciale rol bij het voorkomen van ongelukken op de werkvloer. Het is daarom essentieel om niet alleen te focussen op technische aspecten van veiligheid, maar ook op het gedrag van medewerkers.

Wat is Human Behavioural Safety (HBS)?

Human Behavioural Safety (HBS) is een proactief programma om de veiligheidscultuur binnen organisaties te verbeteren door zich te richten op het begrijpen, beïnvloeden en verbeteren van het menselijk gedrag. In plaats van zich uitsluitend te concentreren op systemen en technieken, richt HBS zich op de menselijke factor achter veiligheidsincidenten. Door middel van training, coaching en het betrekken van medewerkers bij veiligheidsprocessen, streeft HBS ernaar om bewustwording te creëren, risicoperceptie te verbeteren en veilig gedrag te bevorderen. Het programma richt zich niet alleen op individuen, maar ook op groepsdynamiek en organisatorische factoren die van invloed zijn op veiligheid.

De implementatie van Human Behavioural Safety

Het Human Behavioural Safety programma maakt gebruik van de laatste Behaviour Based Safety- (BBS) en Human Performance inzichten in combinatie met wetenschappelijke inzichten over de hersenen. De volgende stappen vormen de rode draad in het proces:
  • Bewustwording creëren: Het management en de medewerkers bewust maken van het belang van veilig gedrag en de rol die zij hierin spelen.
  • Observatie en analyse: Het observeren en analyseren van het gedrag van medewerkers om risicovol gedrag te identificeren en de oorzaken ervan te begrijpen.
  • Feedback en communicatie: Het geven van constructieve feedback aan medewerkers over hun gedrag, samen met duidelijke communicatie over veiligheidsnormen en -doelen.
  • Training en coaching: Het bieden van training en coaching aan medewerkers om hen te helpen veiliger gedrag aan te leren en bestaande gewoontes te veranderen.
  • Continue evaluatie en verbetering: Het continu monitoren, evalueren en verbeteren van het Human Behavioural Safety programma om de veiligheidscultuur binnen de organisatie te versterken en de prestaties op het gebied van veiligheid te optimaliseren.

Heb je vragen of wil je meer weten omtrent Human Behavioural Safety? Schakel dan een professioneel bedrijf in, zoals Safely Group. Zij hebben de kennis en jarenlange ervaring om de veiligheid binnen jouw organisatie naar een hoger niveau te tillen.