Energie

Hoeveel zonnepanelen zijn erbij gekomen in Friesland?

Hoeveel zonnepanelen zijn erbij gekomen in Friesland?
foto: ZonnepanelenFriesland
Ook in Friesland, net als in de rest van Nederland zien we dat de populariteit van zonnepanelen is toegenomen. We kijken hoeveel zonnepanelen er op woningen geplaatst worden en vergelijken dit per gemeente. Zo zien we dat in de gemeente Leeuwarden het laagste percentage woningen met zonnepanelen is gevuld. Maar ook al is dit het laagste percentage, nog steeds heeft 26,7% van alle woningen zonnepanelen. Ten opzichte van het jaar 2021 is het aantal woningen met zonnepanelen toegenomen met 17,7%. Leeuwarden kent hiermee de laagste toename van zonnepanelen op woningen van alle gemeentes. Desondanks heeft deze gemeente in absolute getallen de meeste woningen met zonnepanelen. Maar hoe zit het in de andere gemeentes van Friesland?

In welke gemeente zien we de grootste toename?

Als we kijken naar de gemeenten met de grootste toenames, dan zien we dat de gemeente Noardeast-Fryslan de koploper is. Het aantal woningen met zonnepanelen nam in 2022 met 34% toe, ten opzichte van het voorgaande jaar. De grote hoeveelheid zonnepanelen plaatsingen in Dokkum, maar ook in Kollum zijn voor een groot gedeelte verantwoordelijk voor deze toename. Dit is niet zo gek, aangezien Dokkum en Kollum ook twee van de grootste plaatsen zijn in deze gemeente. Op basis van de statistieken kunnen we de drijfveer van inwoners in de gemeente niet goed in kaart brengen. Maar als we kijken naar de motivatie van andere zonnepanelen eigenaren, dan is het in 80% van de gevallen zo dat financiële voordelen de drijfveer vormen. Op de tweede plek zag de gemeente Westellingwerf de grootste toename in van woningen met zonnepanelen. In deze gemeente zagen we een toename van 29,8% in 2022, ten opzichte van het voorgaande jaar.

Welke gemeenten hebben in absolute getallen de meeste woningen met zonnepanelen?

De gemeente Leeuwarden, Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren hebben in absolute getallen de meeste woningen met zonnepanelen. Dit wordt voornamelijk verklaart door de omvang van de gemeente en de hoeveelheid mensen die hier woont. In de gemeente Leeuwarden, ligt de tegelijkertijd de hoofdstad Leeuwarden waar de meeste mensen wonen. In de gemeente Súdwest-Fryslân vinden we dorpen en steden zoals Sneek en Bolsward met veel inwoners. Daarnaast hebben we de gemeente De Fryske Marren, hier is de hoeveelheid woningen met zonnepanelen op het dak in Joure verantwoordelijk voor de hoge score. Joure is namelijk de grootste plaats van de gemeente en is tegelijkertijd een stad waar veel handel en activiteiten plaatsvinden.

In welke gemeente hebben procentueel de meeste woningen zonnepanelen?

Als we in Friesland kijken welke gemeenten de meeste woningen zonnepanelen hebben, dan lopen de gemeenten Dantumadiel en Harlingen op kop. In de gemeente Dantumadiel hebben maarliefst 49% van alle woningen nu zonnepanelen. Van 2021 op 2022 naam het aantal toe met 25,8%. In de gemeente Harlingen zijn nu 43,5% van de woningen gevuld met zonnepanelen. Hier werd een stijging van 18,6% gemeten. We zien dan ook dat gemeenten waarbij al een groot gedeelte van de woningen voorzien zijn van zonnepanelen, de toename begint te stagneren. Als al veel woningen in de gemeentes voorzien zijn van zonnepanelen, dan neemt het aantal woningen wat extra zonnepanelen laat installeren verder af. De vraag naar zonnepanelen in de provincie daalt, waardoor er minder geplaatst wordt. Daarnaast zijn er nog huiseigenaren die hun woning uitbreiden met een warmtepomp en hiervoor extra zonnepanelen laten installeren. Maar omdat de woningen hiervoor al zonnepanelen hadden, zijn deze verkopen niet meegenomen in de statistieken.

Waardoor kan de toename in zonnepanelen verklaard worden?

Er zijn verschillende redenen die huiseigenaren motiveren om zonnepanelen aan te schaffen. In hoeverre welke inwoners gemotiveerd is door een bepaalde reden is lastig in te schatten. Maar vaak worden inwoners gemotiveerd door één of meerdere onderdelen van het onderstaande:
  • Besparing op energierekening: door zonnepanelen aan te schaffen hoeft er geen stroom meer ingekocht te worden. Helemaal niet nu de salderingsregeling nog actief is. Zonnepanelen eigenaren besparen tussen de €1000 en €1500 euro per jaar. Het besparen van geld lijkt doorgaans een grote motiverende factor.
  • Woningwaarde en energielabel: zonnepanelen maken deel uit van de woning. Hierdoor stijgt de woningwaarde en het energielabel kan soms wel twee labels omhoog gaan. Dit versoepelt de verkoop van de woning, maar zorgt er ook voor dat de woningwaarde toeneemt.
  • Reductie van CO2 uitstoot: bovenstaande voordelen zijn voornamelijk gedreven vanuit een financieel belang. Maar er zijn ook veel mensen die zonnepanelen aanschaffen omdat het bijdraagt aan een beter klimaat. Zonnepanelen geven een schone bron van energie waarin waarbij minder CO2 vrijkomt dan alternatieven.

Bron Statistieken: rtvnof.nl

Ook interessant