Hoeveel belasting betaal je op huurinkomsten?

  BE   Bron: Logic-Immo
Hoeveel belasting betaal je op huurinkomsten?
Wil je een huis of appartement verhuren? Dan kan dat een mooie duit opleveren, maar je moet wel rekening houden met de belasting op huurinkomsten. Hoeveel je betaalt, hangt af van het gebruik van het gehuurde pand. Als je een woning verhuurt aan iemand die er zijn of haar hoofdverblijfplaats van maakt, word je niet belast op basis van de huurprijs, maar wel op basis van het geïndexeerde kadastrale inkomen van het verhuurde pand. Bovendien wordt het kadastrale inkomen vermeerderd met veertig procent. Daarnaast moet je ook rekening houden met de indexeringscoëfficiënt. Stel dat je een woning verhuurt met een kadastraal inkomen van 1.000 euro, dan bedraagt de belasting op huurinkomsten: 1.000 x 1,70 + 40% = 2.380 euro.

Beroepsmatig gebruik van het huurpand

Als je een woning verhuurt aan een persoon die het beroepsmatig gebruikt of aan een vennootschap, dan wordt de belasting op huurinkomsten berekend op basis van de nettohuur. Als minimum geldt het geïndexeerde kadastrale inkomen, vermeerderd met veertig procent. De nettohuur wordt berekend door van de brutohuur een kostenforfait van veertig procent af te trekken.

Gemengd gebruik

Als de huurder je woning zowel privé als beroepsmatig gebruikt, moet je beide opsplitsen en bovenstaande instructies in acht nemen. Je doet er goed aan om het privé- en beroepsmatige gebruik expliciet in de huurovereenkomst op te nemen, zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan en je de fiscus volledige transparantie biedt.

Studentenkoten en bemeubelde panden

Studentenkoten vallen onder dezelfde regeling als 'belasting op huurinkomsten voor privéverhuur'. Als je een gemeubeld appartement of huis verhuurt, worden de meubels als roerende goederen beschouwd. Ook in dit geval specificeer je het best in de huurovereenkomst wat het aandeel van de meubels is.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo