Vastgoed

Wat te doen bij gebreken in je huurwoning

Laat de schade niet groter worden! Of je nu een woning koopt of huurt, gebreken aan een woning kunnen altijd opduiken. Schimmel aan de muur, slecht sluitende ramen en deuren, een lekkende kraan, … stuk voor stuk vervelende gebreken, die je liefst zo snel mogelijk oplost. Wie een woning huurt, moet echter vaak beroep doen op de verhuurder om die gebreken op te lossen. Dat brengt kosten met zich mee, en de verhuurders voelen zich dus niet altijd geroepen om de problemen snel op te lossen. Heb je last van een aantal gebreken in je huurwoning die niet opgelost geraken? Blijf dan niet bij de pakken zitten en onderneem actie!

Houd alle gebreken bij en verwittig de verhuurder

Houd steeds een lijst bij van de gebreken die je ontdekt. Overloop voor je je huurwoning intrekt alle gebreken met de verhuurder, zodat de verhuurder jou daar later niet voor verantwoordelijk kan stellen. Duiken gebreken later op, stel dan een lijst samen en maak er de nodige foto’s van. Breng ook steeds de verhuurder op de hoogte via mail of via aangetekend schrijven. Breng je de verhuurder niet tijdig op de hoogte, dan riskeer je dat je zelf zal moeten opdraaien voor de kosten. Gaat het om gebreken die je zelf kan en wil oplossen? Vraag dan altijd even de toestemming daarvoor aan je verhuurder.

Wie is er verantwoordelijk voor de gebreken?

Belangrijke vraag als je bepaalde gebreken ontdekt, is natuurlijk wie ervoor verantwoordelijk is, en wie er dus voor de kosten moet opdraaien. Meestal staat in het huurcontract voor welke werken jij moet opdraaien, en welke werken de verhuurder moet bekostigen. Kosten die het gevolg zijn van normale slijtage of van slecht onderhoud door de verhuurder, zijn veelal ook voor rekening van de verhuurder.

Wat als de verhuurder de problemen niet wil oplossen?

Als de verhuurder verantwoordelijk is voor de gebreken, dan moet hij die zo snel mogelijk oplossen. Staat je verhuurder daar niet om te springen, en geraken de problemen maar niet opgelost? Dan kan je beroep doen op de huisvestingsdienst van je gemeente. Zij kunnen een woningonderzoek uitvoeren en de verhuurder aanzetten tot actie. Daarnaast kan ook de huurdersbond je bijstaan om geschillen met de verhuurder op te lossen.

Ook interessant