Vastgoed

Gezamenlijk een woning huren: Waar moet u aan denken?

Door de alsmaar stijgende huurprijzen voor woningen en appartementen, komen velen in financiële problemen en hebben ze moeite om maand na maand de huurprijs te kunnen betalen. Een nieuwe trend is daarom gezamenlijk huren oftewel de huurprijs voor een woning of appartement delen met je medebewoner(s).

Waarom gezamenlijk huren?

Financiële problemen zijn de voornaamste redenen waarom mensen samen een huis of appartement huren. Door de huurkosten te delen, spaar je per maand heel wat geld uit, waardoor je meer kan sparen voor andere dingen.

Toch zijn financiën niet de enige redenen voor gezamenlijk huren: twee op vijf mensen geven aan dat samen huren een aangename manier is om nieuwe mensen te leren kennen en interesses te delen. Één persoon op vijf kiest voor gezamenlijk huren omdat ze een aantrekkelijke, originele levenswijze vinden.

Wie kiest voor gezamenlijk huren?

Aangezien de belangrijkste reden voor gezamenlijk huren financiële moeilijkheden zijn, zal het niet verbazen dat het vooral studenten en jonge werkende mensen zijn die aan gedeeld huren doen. Deze groep personen is doorgaans niet zo kapitaalkrachtig en zijn bovendien nog niet van plan om zich te settelen en aan een gezin te beginnen. Ongeveer 58% van de jongeren tussen 18 en 29 zou bereid zijn om samen te huren, terwijl dat percentage bij de algemene bevolking slechts op 17% ligt.

Het huurcontract bij gezamenlijk huren

Als je beslist om aan gezamenlijk huren te doen, is het uiteraard wel belangrijk dat je over een aangepast huurcontract beschikt.

Meestal wordt bij gezamenlijk huren de naam van alle medehuurders in het huurcontract opgenomen. In het huurcontract wordt meestal eveneens een clausule opgenomen die het mogelijk maakt om bij vertrek van de één huurder een andere in de plaats te zoeken. Ook een solidariteitsclausule wordt vaak opgenomen. Deze clausule houdt in dat als één van de huurders niet kan betalen, de eigenaar aan de andere huurders kan vragen om in zijn plaats te betalen.

Het is echter ook mogelijk om het huurcontract slechts op naam van één huurder te zetten. Deze huurder draagt dan de verantwoordelijkheid jegens de eigenaar. Het is aan hem om contracten van onderverhuring af te sluiten met de andere bewoners.

Sociale rechten

Een nadeel aan gezamenlijk huren is echter de vermindering van de sociale zekerheid. Als je in België immers samenwoont, zal het bedrag van werkloosheidsuitkeringen en andere vormen van sociale hulp naar beneden gaan. Om het recht op het statuut van een alleenstaande te behouden, moet je kunnen bewijzen dat je de kosten voor de huur, levensonderhoud of voedsel met niemand anders deelt, en dat is bij samen huren niet zo vanzelfsprekend.

Ook interessant