Energie

Hoe laten we onze energiebehoefte met 75% dalen?

Hoe laten we onze energiebehoefte met 75% dalen?
Foto: Sweco
Berekeningen van Sweco's experts tonen aan dat door circulair te worden een stad maar liefst 75 procent van haar totale energiebehoefte kan besparen en haar CO2-uitstoot met 97 procent kan verminderen, ten opzichte van het huidige niveau.

Door 5 principes en 15 concrete circulaire acties toe te passen, laten onze experts zien hoe steden - waar twee derde van de wereldbevolking zal wonen - koplopers kunnen worden in de acute en noodzakelijke overgang van een lineair naar een circulair systeem.

"Met Leuven Circulair creëren we een context waarin burgers en stakeholders volledig in staat worden gesteld om bij te dragen aan de gezamenlijke stip op de horizon: een klimaatneutrale stad worden. Sleutelfactoren in onze aanpak zijn: een diepgaande samenwerking, leren door te doen, storytelling en impact", zegt David Dessers, schepen voor Circulaire Economie, Stad Leuven.


Nu de energieprijzen in een groot deel van de wereld de pan uit rijzen, gaat de aandacht uit naar energiebesparende maatregelen. Een focus die een grote impact kan hebben is de transitie naar circulaire systemen. Sweco heeft scenarioberekeningen gemaakt over de waarde van circulaire stedenbouw op het gebied van energie-efficiëntie en duurzame mobiliteit. Volgens deze berekeningen is de totale energiebehoefte van de circulaire stad per vierkante meter in 2040 nog maar een kwart van wat deze is met de huidige ontwerp- en planningsprocessen.

"Systeemdenken is fundamenteel voor de overgang naar een circulaire stad. Het concept benadrukt dat verschillende disciplines moeten samenwerken en dat een samenwerking tussen verschillende sectoren cruciaal is. In dit rapport hebben we een holistische benadering gevolgd om een reeks complementaire paden te definiëren, ondersteund door een actiechecklist en succesvolle casestudies, die de sociale, economische en milieuvoordelen van een circulaire toekomst kunnen aantonen", zegt Felipe Chaves Gonzalez - co-auteur en Local Expert Leader Circularity.


Vandaag hebben 20 van de 27 EU-landen een overheidsplan voor de circulaire economie als onderdeel van de Europese Green Deal. Pioniersteden als Amsterdam en Glasgow bewijzen dat circulariteit nu al op grote schaal kan worden toegepast.

In een nieuw Urban Insight rapport, ‘Circular City Transformation’, laat Sweco zien hoe circulaire stadsplanning toekomstige steden kan transformeren om energie- en klimaatefficiënter te worden.

Dit is het tweede Urban Insight-rapport van Sweco rond het thema circulariteit. In deze reeks schuiven experts specifieke ideeën, oplossingen en wetenschappelijke bevindingen naar voren die nodig zijn om in de toekomst veilige en veerkrachtige steden te plannen en te ontwerpen.