Nieuwbouw

Het contract met je aannemer: duidelijke afspraken maken

Goede afspraken maken goede vrienden. Een huis bouwen of verbouwen neemt een hele hap uit je budget. Net daarom is het zo belangrijk om bij aanvang van het contract duidelijke afspraken te maken met je aannemer, zodat je achteraf niet voor onaangename verrassingen komt te staan. In dit artikel lees je wat je moet weten over meer- en minderwerken bij de bouw van een nieuwe, of verbouwing van een bestaande woning.

Meerwerken

Het gebeurt heel vaak dat er tijdens de werken aan je woning beslist wordt om extra werken uit te voeren. Nemen jij of je aannemer het initiatief om werken te laten uitvoeren die jullie op voorhand niet hadden besproken, dan is er sprake van ‘meerwerken’. Misschien vraag jij aan je aannemer om extra stopcontacten te plaatsen, of stelt je aannemer zelf voor om een structureel probleem aan je bestaande woning op te lossen.

Meerwerken geven meer dan eens aanleiding tot discussies over de factuur. Maak daarom goeie afspraken met je aannemer wanneer er meerwerken vereist zijn. Spreek af welke werken je aannemer extra zal verrichten, en leg een prijs vast. Zet alle afspraken duidelijk op papier, zo kan er achteraf geen discussie zijn!

Voert de aannemer op eigen initiatief meerwerken uit aan je woning en ben je het daarmee niet eens? Dan moet je de factuur ‘protesteren’. Verstuur onmiddellijk een aangetekende brief naar de bouwonderneming om te laten weten dat je het niet eens bent met de verrekende meerprijs. Als je geen aangetekende brief verstuurt, gaat men ervan uit dat je stilzwijgend akkoord gaat met de factuur.

Let wel: als je aannemer meerwerken verricht die noodzakelijk zijn om de bouwgrond bouwklaar te maken, moet je hem daar sowieso voor betalen. Zit er bijvoorbeeld puin in de grond, dan zal de aannemer dat uiteraard eerst moeten verwijderen. Ook hier geldt: communiceer duidelijk met je aannemer.

Wat bij minderwerken?

Blijkt er tijdens de bouwwerken een handige harry in jou te schuilen, en wil je je badkamer toch graag zelf betegelen? Dan kan je aannemer in principe een schadevergoeding vragen voor de werken die je uit zijn bestek schrapt. Slechts weinig bouwondernemingen zijn bereid om een clausule in hun contract op te nemen die bepaalt dat je zomaar werken uit de opdracht kunt schrappen. Begrijpelijk, toch? Maar niet getreurd: wie een goed contact heeft met zijn aannemer, kan tijdens de werken wellicht een onderling akkoord sluiten over de minderwerken. Zo kun je alsnog een schadevergoeding voorkomen.

Ook interessant