Vochtproblemen en vochtbestrijding

Help! Vocht in huis! Welke premies kunt u krijgen?

  BE   1 juli 2013 Bron: Vlaamse Overheid
Help! Vocht in huis! Welke premies kunt u krijgen?
Natuurlijk is vocht in een bestaand huis een erg vervelend ding. Reparaties om vocht in de toekomst te voorkomen zijn prijzig. Gelukkig voor de Vlamingen steekt de overheid een handje toe. Hieronder een overzicht met mogelijke subsidies bij reparaties en verbouwingen.
Er komen 8 categorieŽn van werken in aanmerking. Voor elke categorie is een maximaal bedrag bepaald waarvoor facturen kunnen aanvaard worden.

1. Funderingen en muren: facturen voor maximum 15.000 euro
De gehele of gedeeltelijke vervanging of verbetering van de buiten- en binnenmuren en de funderingen:
 • ondergrondse werkzaamheden om de bestaande funderingen te verbeteren, de ingegraven constructies waterdicht te maken en kelderzwam te bestrijden
 • de afbraak en de wederopbouw van muren, en van dragende of steunende elementen in die muren, zoals balken, kolommen en lateien
 • de behandeling van de muren tegen optrekkend vocht door middel van onderkapping, plaatsing van een waterkerende laag of injectie van waterdichtmakende producten
 • de vernieuwing van het voegwerk, al dan niet gecombineerd met gevelreiniging
 • de behandeling van de muren tegen (huis)zwam
 • het aanbrengen van natte of droge kalkbepleistering op de binnenmuren of plafonds of aan de binnenkant van de buitenmuren (ook gyproc)
 • het waterdicht maken van gevels door het aanbrengen van een gevelbekleding of -bepleistering aan de buitenzijde.

Komen niet in aanmerking: vaste plafonds, wandtegels aan de binnenmuren, isolatie.

2. Draagvloeren: facturen voor maximum 15.000 euro
De gehele of gedeeltelijke vernieuwing van de draagvloeren (structureel dragend gedeelte van vloer, nl balkenlaag of gewelflaag) boven de kelder en tussen de verdiepingen:
 • het afbreken van bestaande draagvloeren en de vervanging ervan door draagkrachtige elementen
 • de behandeling van de draagvloeren tegen (huis)zwam en insecten.

Komt niet in aanmerking: het vernieuwen van de dekvloeren (bestaat uit de lagen die op de draagvloer liggen, zoals chape en bedekking).

3. Daken: facturen voor maximum 15.000 euro
De gehele of gedeeltelijke vernieuwing van het dak van de woning:
 • het afbreken van bestaande dakstructuren en de vervanging ervan door draagkrachtige vloeren, balkenlagen of gebinten
 • de behandeling van de dakstructuren tegen (huis)zwam en insecten
 • de vernieuwing van de waterdichte bedekking
 • de aanleg van een groendak
 • het aanbrengen of de vernieuwing van de hulpstukken en toebehoren om het hemelwater af te voeren
 • het aanbrengen of de vernieuwing van dakdoorbrekingen, zoals dak(vlak)ramen (velux), koepels en schouwen.

Komen niet in aanmerking: daken boven niet-gesloten ruimten (afdaken), en verandadaken, dakisolatie.

4. Buitenschrijnwerk: facturen voor maximum 15.000 euro
De gehele of gedeeltelijke vernieuwing van het buitenschrijnwerk: de vervanging van ramen en buitendeuren in de woning, waarbij isolerende hoogrendementsbeglazing geplaatst wordt.

Voor alle aanvragen vanaf 1 januari 2013:
 • U krijgt een premie van 20 of 30% als u een U-waarde van maximaal 1,3 W/m≤K haalt.
 • U krijgt een premie van 30 of 40% als u aan volgende U-waarden voldoet:
  • Uw (geheel: profiel en glas) van maximaal1,7 W/m≤K
  • Ug (glas) van maximaal 0,9 W/m≤K.

Komen niet in aanmerking:
 • rolluiken en vliegenramen
 • werken aan garagepoorten
 • werken aan veranda's
 • het schilderen van buitenschrijnwerk
 • enkel de beglazing vernieuwen

5. Centrale verwarming: facturen voor maximum 7.500 euro
De werkzaamheden die erop gericht zijn de woning te voorzien van centrale verwarming:
 • het aanbrengen, de vervanging of toevoeging van installatieonderdelen, gebruikmakend van klassieke of duurzame energiebronnen, met uitzondering van de verwarmingsketel
 • de plaatsing van een hoogrendementsverwarmingsketel (of condensatieketel) met het label HR+ of HR Top (aardgas) of Optimaz of Optimaz-elite (stookolie) of van een houtpelletketel om de hele woning te verwarmen
 • de plaatsing van Co- of rookmelders.

Komen wel in aanmerking:
 • centrale verwarming met warmwaterdistributie voor vloerverwarming
 • werken voor het uitbreken, weghalen en neutraliseren van een mazouttank als ze door een geregistreerd aannemer gebeuren, en als ze samengaan met andere werken aan de centrale verwarming (b.v. het plaatsen van een nieuwe ketel)

Komen niet in aanmerking:
 • autonome en individueel werkende verwarmingstoestellen of kachels
 • warmtepompen
 • elektrische verwarming (accumulatoren)
 • ventilatiesystemen

6. Elektriciteit: facturen voor maximum 3.750 euro
De gehele of gedeeltelijke vernieuwing van de elektrische huisinstallatie. Onder elektrische huisinstallatie wordt verstaan het geheel van elementen om stroom en telecommunicatie te verdelen in de woning, inclusief de kosten van de aansluiting op het openbaar net en de plaatsing van de meetinstallatie voor elektriciteit. De conformiteit van de installatie met het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties moet aangetoond worden met een attest van een erkend keuringsorgaan.

Komen niet in aanmerking: installaties voor de productie van elektriciteit (b.v. fotovoltaÔsche cellen), verlichtingsarmaturen en elektrische verbruikstoestellen.

7. Sanitair: facturen voor maximum 3.750 euro
De gehele of gedeeltelijke vernieuwing van de sanitaire installaties:
 • de gehele of gedeeltelijke vernieuwing van de bestaande badkamer of de installatie van een badkamer als die nog niet aanwezig was in de woning. Onder een badkamer wordt verstaan de afzonderlijke ruimte waarin minstens een bad of douche is geÔnstalleerd en een of twee wastafels
 • de vernieuwing van het toilet of de installatie van een toilet als dat nog niet aanwezig was in de woning
 • het aanbrengen of de vernieuwing van de leidingen en toebehoren voor (regen)watertoevoer (ook regenwaterput en septische put), de leidingen en toebehoren voor de afvoer van het gebruikte water in het openbare rioleringsnet, alsook de leidingen en toestellen voor de productie van sanitair warm water (bv zonneboiler).

Komen niet in aanmerking: de baden of douches met gestuwde watertoevoer of stoomtoevoer, de badkameraccessoires en de badkamermeubels. Een tweede badkamer of toilet. De afwerking van badkamer of toilet met tegels en dergelijke.

8. Vervanging van een binnentrap: facturen voor maximum 3.750 euro
Het vervangen of plaatsen van een veilige trap met het oog op een veilige verbinding met een woonverdieping. Bv ook het plaatsen van een vaste trap naar de zolderverdieping.

Komt niet in aanmerking: een wenteltrap omdat deze niet als een veilige trap wordt beschouwd.

Lees ook:

Verstuur
 • Bouw & Wonen Partners:
 • Recticel
 • Wienerberger
 • Loxone
 • bouwinfo