Grote aangroei van starters in de bouw is goede zaak

  BE   22 april 2021 Bron: Bouwunie
Grote aangroei van starters in de bouw is goede zaak
De cijfers uit de startersatlas, die UNIZO en Graydon vandaag voorstellen, bevestigen het recordaantal starters in de bouw in 2020. De sector kent een groei van maar liefst 10 procent ten opzichte van 2019. Een goede zaak volgens Bouwunie.

“Daarmee wordt bewezen dat de bouw een zeer aantrekkelijke sector blijft voor startende ondernemers”, zegt gedelegeerd bestuurder Jean-Pierre Waeytens. “Ten opzichte van 2017 is het aantal starters zelfs verdubbeld. Deze tendens is goed en ook nodig, gelet op het werkvolume dat de volgende jaren op ons afkomt. We roepen daarom op om ondernemerschap in de bouw alle kansen te geven, en ook het freelance statuut mogelijk te maken.”

De bouwsector doet het opmerkelijk beter dan de tendens over alle sectoren heen, waar de stijging 0.64% is. Volgens Bouwunie zijn hiervoor meerdere redenen. “De coronacrisis heeft ongetwijfeld meegespeeld. Door onzekere werkomstandigheden in de private sector hebben meer mensen de stap naar zelfstandig ondernemen gezet. Maar de stijgende evolutie is al langer bezig in de bouw. Sinds de afschaffing van de vestigingswet in Vlaanderen in 2019 zijn er minder drempels om een eigen bouwbedrijf op te richten”, zegt Jean-Pierre Waeytens.

Een belangrijke reden die de aantrekkingskracht van de bouw vergroot is het groeipotentieel. Er staat veel werk op de plank, en daarvoor zijn vele handen nodig. Om tegemoet te komen aan de klimaatuitdaging spreken we over een verdrievoudiging van het aantal renovaties. Jean-Pierre Waeytens: “Op dit moment voldoen zo’n 3,5 procent van onze woningen aan de langetermijndoelstelling wat betreft energieprestaties. Om de klimaatdoelstellingen te halen, moeten we tegen 2050 tot 100.000 woningen per jaar grondig renoveren. De plannen voor relance en herstel zetten daar ook op in. Mensen zien dus brood zien in de bouwsector. Er is veel werk aan de winkel, en dat inspireert mensen om een bouwbedrijf te starten.”

Bied ondernemerschap alle kansen

Bouwunie roept nogmaals op om ook freelance arbeid mogelijk te maken in de bouw. “Momenteel is de freelancer nog niet ingeburgerd in de bouw. De kans is namelijk groot dat sociale inspectiediensten dit zien als schijnzelfstandigheid met grote boetes tot gevolg. Wie zich vandaag in de bouw openlijk uit als freelancer heeft steeds een zwaard van Damocles boven het hoofd hangen. Wij vragen daarom om de arbeidsrelatiewet aan te passen en rechtszekerheid te creëren”, aldus Jean-Pierre Waeytens.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Easykit
  • bouwinfo