Vlaams relanceplan leidt tot meer dan 2 miljard euro extra bouwinvesteringen

  BE   21 april 2021 Bron: Confederatie Bouw
Vlaams relanceplan leidt tot meer dan 2 miljard euro extra bouwinvesteringen
De Vlaamse regering is op 19 april met de Vlaamse bouwsector samengekomen in het kader van het jaarlijkse VBOC (Vlaams Bouwoverlegcomité). De uitvoering van het Vlaamse relancebeleid van 4,3 miljard euro stond daarbij centraal. Voor meer dan 2 miljard euro gaat het in dit plan om investeringen die rechtstreeks de bouw aanbelangen.. Overheid en sector hebben overlegd over de concrete omzetting van het Vlaamse herstelplan in concrete projecten en aanbestedingen.

Het investeringsbudget van de Vlaamse regering bedraagt in 2021 ruim 10 miljard euro, waarvan de grootste investeringen zich bevinden in de volgende beleidsdomeinen: mobiliteit en openbare werken (4,7 miljard euro), omgeving (waaronder energie, leefmilieu, wonen en erfgoed – bijna 3 miljard euro), onderwijs en vorming (meer dan 1 miljard euro),…

Met het Vlaamse relancebeleid wordt daar nu nog voor meer dan 2 miljard euro extra bouwinvesteringen aan toegevoegd. Deze investeringen zijn cruciaal voor de bouw omdat de orderboeken van de bouwbedrijven zich nog altijd onder het niveau van voor de coronacrisis bevinden. De bouwinvesteringen van het Vlaamse herstelplan hebben voor bijna 900 miljoen euro te maken met infrastructuurwerken, voor bijna 600 miljoen euro met de realisatie van een renovatiegolf in Vlaanderen, met circa 400 miljoen euro met allerhande investeringen in gebouwen (cultuur, ziekenhuizen, sport enz.) en eveneens voor circa 400 miljoen euro met omgevingswerken.

Voor een belangrijk deel van deze investeringen is de Vlaamse overheid zelf de opdrachtgever. Maar voor heel wat plannen gaat het om subsidies. Dat impliceert dat Vlaamse instellingen (zoals scholen), lokale besturen en particulieren deels een eigen inbreng moeten leveren. De realisatie van het Vlaamse relanceplan hangt dus sterk af van deze derden. De Vlaamse regering gaf op het VBOC aan hoe zij hen tot investeringen zal stimuleren.

Noodzakelijke hervormingen

Het relanceplan hangt ook samen met een aantal hervormingen om zo op termijn tot een duurzame groei te komen. De plannen van de Vlaamse regering om de beroeps- en MER-procedures (milieueffectrapportage) te versnellen zijn daarbij van cruciaal belang.

Tegelijk moet het Vlaamse relanceplan voor de bouw de definitieve doorbraak van de digitalisering betekenen. Op het VBOC werden afspraken gemaakt over een versnelde toepassing van BIM (Building Information Modelling). Precies die digitalisering zal een belangrijke positieve impact hebben op de productiviteit in de sector maar ook op de kwaliteit en het duurzaam beheer van nieuwe en bestaande infrastructuren en gebouwen.

Tegelijkertijd gaan Vlaamse bouw en Vlaamse overheid initiatieven nemen om de opleidingscapaciteit te vergroten om zo de vereiste bijkomende instroom van werknemers in de bouwsector te kunnen realiseren. Dit zal nog tegen de zomervakantie uitmonden in een concreet opleidingsplan. De klemtoon zal daarbij op diverse vormen van werkplekleren liggen.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo