Vacatures in de bouw nemen opnieuw fors toe

  BE   8 maart 2021 Bron: Confederatie Bouw
Vacatures in de bouw nemen opnieuw fors toe
Vlaams minister van Werk Hilde Crevits meldt vandaag dat het aantal vacatures in Vlaanderen een vijfde lager ligt dan in dezelfde periode vorig jaar. De Vlaamse Confederatie Bouw beklemtoont dat de bouw intussen wel opnieuw heel wat jobs te bieden heeft. De vacatures gaan in stijgende lijn en het aantal werkzoekenden in de bouw gaat gestaag in dalende lijn. Bijgevolg is er steeds meer krapte op de bouwarbeidsmarkt. Mannen en vrouwen uit sectoren die aanzienlijk lijden onder de Coronamaatregelen, kunnen daarom vaak de nodige opportuniteiten vinden in de bouw. De bouw heeft immers voldoende personeel nodig met vaardigheden en knowhow om haar rol in de relance optimaal te vervullen.

Minder werkzoekenden in de bouw dan voor Corona

In februari 2020 waren de Coronamaatregelen nog niet van kracht maar telde de bouw meer werkzoekenden dan vandaag het geval is. Vandaag is dit voor werkzoekende bouwvakkers en bouwtechnici gezakt onder de 14.000. Terzelfdertijd zien we dat vraag naar medewerkers opnieuw gestaag toeneemt. In januari 2021 lag het aantal ontvangen vacatures opnieuw hoog: om en bij de 1800. Bovendien stijgt ook het aantal openstaande vacatures. Beide trends wijzen samen op een toenemende krapte op de bouwarbeidsmarkt.

Evolutie werkzoekenden en vacatures in Vlaamse bouw

Mannen en vrouwen uit getroffen sectoren

Vorige week berichten nog heel wat media over medewerkers uit de getroffen evenementensector die intussen aan de slag gaan bij bouwbedrijven en tuinaannemers. Om in te spelen op die trend wil het hoger onderwijs in de nabije toekomst dergelijke zij-instromers Ė meer bepaald mannen en vrouwen met werkervaring in andere sectoren Ė de kans bieden om bijv. een bachelor bouw te volgen. Dat zal deel gaan uit maken van een breder tewerkstellings- en opleidingsplan dat de VCB momenteel met de andere sociale partners van de bouw uitwerkt.

Zo brengen we nog beter in kaart welke noden en bijscholingsbehoeften er in de bouwsector versterkt zullen rijzen als gevolg van de relancemaatregelen, die in hoge mate inzetten op duurzame bouw- infrastructuurprojecten. De beroepen van werfleider, calculator en studiebureaumedewerker behoren nu al tot de top 3 van de knelpuntberoepen. De opleidings- en bijscholingscapaciteit van bijv. de VDAB zal hierop moeten worden afgestemd. Maar ook voor het secundair ťn het hoger bouwonderwijs moet dit behoefteplan richtinggevend zijn.

Publieke investeringen genereren duizenden jobs in de bouw

Intussen werkt de Vlaamse regering volop aan haar relanceplan. De publieke investeringen die op stapel staan zullen heel wat bijkomende jobs in de bouw creŽren. Uit VCB-analyse blijkt dat de voorziene investeringen in het relanceplan in combinatie met de investeringen voor de Oosterweelverbinding, in totaal tot om en bij de 10.700 jobs zullen leiden. Daarbij gaat het om ongeveer 6.100 in de gebouwen- en ongeveer 4.600 in de infrastructuursector.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo