Woonleningen

Gemiddeld hypotheekbedrag voor aankoop woning stijgt in één jaar tijd met 10 procent

Gemiddeld hypotheekbedrag voor aankoop woning stijgt in één jaar tijd met 10 procent
In het tweede kwartaal van dit jaar is het aantal hypotheekaanvragen in Nederland met 13 procent toegenomen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Daarnaast is het aantal aanvragen voor woningaankopen met 14 procent gestegen, wat iets lager is dan de 16 procent groei in het eerste kwartaal. Ook de categorie Overig, waaronder woningverbetering valt, zag een stijging van 14 procent. Dit wijst erop dat steeds meer Nederlanders ervoor kiezen hun huis te verbouwen of te verduurzamen, mede door stijgende inkomens en een stabiele hypotheekrente. Daarentegen is het aantal oversluitingen van hypotheken licht gedaald met 2 procent vergeleken met het tweede kwartaal van 2023. Volgens de nieuwste Hypotheekindex van De Hypotheker blijft het aantal oversluitingen na eerdere dalingen in 2023 op een stabiel laag niveau.

De stijging van het totale aantal hypotheekaanvragen in het tweede kwartaal ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder laat zien dat het de woningmarkt weer verder in beweging komt. Dit is onder meer zichtbaar in de stijging van de huizenprijzen. Deze lagen in het tweede kwartaal 13,6 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder, blijkt uit recente cijfers van de NVM. Het gemiddelde hypotheekbedrag voor de aankoop van een woning bedroeg in het afgelopen kwartaal 346.386 euro: een stijging van 10 procent in vergelijking met een jaar geleden. Desondanks waren er in het afgelopen kwartaal maar liefst 18 procent meer woningtransacties in vergelijking met het eerste kwartaal en stond de teller in totaal op ruim 35.000 verkochte huizen.

Helft hypotheekaanvragen door jonge huizenkopers

In de ontwikkeling van het aantal aanvragen in het tweede kwartaal van 2024 laat de verdeling van het aandeel van de verschillende hypotheekaanvragen een vergelijkbaar beeld zien ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Zo is ruim twee derde van alle hypotheekaanvragen (69 procent) bestemd voor de aankoop van een woning; in dezelfde periode in 2023 was dit 68 procent. Vooral het aandeel van jonge huizenkopers tot 35 jaar is erg hoog; maar liefst de helft van alle hypotheekaanvragen voor de aankoop van een woning is afkomstig van deze leeftijdsgroep. De grootste stijging is echter zichtbaar bij huizenkopers tussen 45 en 55 jaar (+17 procent), gevolgd door de groep tot 35 jaar (+15 procent). Bij 55-plussers is sprake van de laagste stijging (+4 procent). Volgens De Hypotheker blijft de groei van het aantal hypotheekaanvragen onder senioren achter bij andere leeftijdsgroepen vanwege het schaarse aanbod van geschikte levensloopbestendige woningen voor ouderen.

"Net als in het voorgaande kwartaal zien we een flinke stijging van het totale aantal hypotheekaanvragen. Door de gestegen inkomens en stabiele hypotheekrente beschikken huizenkopers over meer leencapaciteit. Dit komt tot uitdrukking in een zichtbare stijging van het aantal hypotheekaanvragen. Tegelijkertijd zien we dat de schaarste aan woningen eveneens toeneemt en de huizenprijzen stevig in de lift zitten. Dat betekent dat Nederlanders een hogere hypotheek moeten afsluiten, wat leidt tot een flinke stijging van het gemiddelde hypotheekbedrag. Het afgelopen kwartaal ligt het gemiddeld hypotheekbedrag op het hoogste niveau ooit gemeten, 3 procent hoger dan het oude record in Q1 2022", zegt Mark de Rijke, commercieel directeur van De Hypotheker. "De krappe huizenmarkt heeft ook negatieve effecten op de doorstroming. Zo is het aantal hypotheekaanvragen van 55-plussers - in tegenstelling tot andere leeftijdscategorieën - minimaal gestegen. Vanwege de gestegen huizenprijzen en de schaarste aan geschikte woningen blijven ouderen langer in hun huis wonen. Het aantal senioren zal door de vergrijzing alleen maar toenemen en het is dan ook cruciaal dat er seniorenwoningen worden bijgebouwd die voldoen aan hun woonwensen. Daarnaast zijn betere regelingen voor senioren, zoals afwijkende toetsingen, nodig die hen de ruimte bieden om door te stromen. Als deze groep huizenbezitters in beweging komt, komen immers óók woningen vrij voor starters en doorstromers."