Fiscale hervorming: wonen en bouwen niet zwaarder belasten

  BE   22 juli 2022 Bron: Confederatie Bouw
Fiscale hervorming: wonen en bouwen niet zwaarder belasten
De Confederatie Bouw ziet na een eerste analyse positieve en negatieve punten in de blauwdruk die minister van Financiën Vincent Van Peteghem klaar heeft om onze belastingen te hervormen. Positief is dat de lasten op arbeid met 10 miljard worden verlaagd en dat zonder belasting op de eigen woning. De sectorfederatie vraagt daarentegen bijsturingen en verduidelijkingen ten opzichte van de kostenaftrek bij de belasting van de werkelijke huurinkomsten aan 25% en van de harmonisering van de verlaagde btw-tarieven van 6% en 12% naar 9%. “Die harmonisering betekent immers dat de btw op renovatie en sloop en heropbouw zou stijgen, wat nefast zou zijn om ons woningpark klimaatneutraal te maken”, zegt Niko Demeester, CEO van de Confederatie Bouw.

De fiscale hervorming die minister Van Peteghem voorstelt, zal de lasten op arbeid verlagen om werken lonender te maken. Een verhoging van de koopkracht is noodzakelijk om de verwerving van eigendom betaalbaarder te maken. Het voorstel heeft bovendien het voordeel dat het geen belasting op de eigen woning inhoudt. Dat standpunt werd steeds duidelijk naar voren gebracht door de Confederatie Bouw: de eigen woning mag onder geen beding belast worden. Maar ook de vastgoedfiscaliteit op investeringen moet aantrekkelijk blijven, zo klinkt het bij de sectorfederatie. En net op dat vlak knelt het schoentje op een aantal punten.

Zo wil Van Peteghem de werkelijke huurinkomsten belasten aan 25%, weliswaar met een forfaitaire aftrek van 6000 euro en hoger voor wie werkelijke renovatiekosten kan bewijzen. Meerwaarden zullen hier wel belastbaar worden. “Het standpunt van de Confederatie is steeds duidelijk geweest: als er wordt overgestapt naar werkelijke inkomsten, moeten alle kosten aftrekbaar zijn, dus niet alleen werkelijke renovatiekosten”, verduidelijkt topman Niko Demeester. De belastingdruk mag met andere woorden niet stijgen. De sectorfederatie vreest dat die forfaitaire aftrek van 6000 euro onvoldoende is om alle recurrente kosten voor het onderhoud van een woning te dekken.

Positief is dan weer dat de minister van Financiën het verlaagde btw-tarief op sloop en heropbouw van de enige en eigen woning, dat nu afloopt eind 2023, wil verlengen, zoals gevraagd door de Confederatie Bouw. “Jammer genoeg wil de blauwdruk tot fiscale hervorming de verlaagde btw-tarieven van 6% en 12% harmoniseren in een nieuw btw-tarief van 9%. Voor de bouwsector betekent dat een rake, kostenverhogende klap, aangezien voor renovatie en sloop-wederopbouw momenteel een btw-tarief van 6% geldt”, zegt de CEO van de Confederatie Bouw. “Het kan niet dat de personenbelasting verlaagd wordt door de btw op renovatie en sloop en wederopbouw te verhogen.”

Ook vraagt de sectorfederatie om daarnaast fiscale stimulansen toe te kennen voor zowel nieuwbouw, renovatie en sloop-heropbouw om alle milieudoelstellingen te behalen (Fit for 55, Green Deal), Ons land zit vandaag de dag immers met een erg verouderd woningen- en gebouwenpark, dat op energetisch en klimaatvlak slecht scoort. Essentieel daarbij is om de particulier en de bouwsector bij deze hele transitie de nodige rechtszekerheid op lange termijn te bieden.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo