Verbouwen

Europa laat verlenging van verlaagd btw-tarief voor sloop en heropbouw toe

Europa laat verlenging van verlaagd btw-tarief voor sloop en heropbouw toe
De lidstaten van de Europese Unie hebben een akkoord bereikt om de EU-regels inzake de btw-tarieven voor goederen en diensten te actualiseren. De lijst van producten en diensten waarop een verlaagd tarief mag worden toegepast wordt aangepast. Dit betekent dat er voor Europa geen bezwaar meer is om de tijdelijke btw-verlaging voor sloop en heropbouw te verlengen. Bouwunie hoopt dat het dossier nu snel op de federale regeringstafel belandt en dat er voldoende steun is vanuit alle regeringspartijen.

Sinds 1 januari geldt een verlaagd btw-tarief van zes in plaats van eenentwintig procent voor de sloop en heropbouw van een woning in heel België. Het gaat om een tijdelijke maatregel, met specifieke voorwaarden, die loopt tot eind 2022. Deze maatregel loopt naast de bestaande btw-verlaging voor sloop en heropbouw in 32 steden. Bouwunie is al langer vragende partij om deze maatregel te verlengen

“Er is nu echt geen tijd meer te verliezen”, zegt gedelegeerd bestuurder Jean-Pierre Waeytens. “De maatregel loopt momenteel voor gans België tot eind 2022. Vele mensen wachten op verduidelijking of de maatregel verlengd wordt vooraleer ze beslissen om af te breken en opnieuw te bouwen. De doorlooptijd van een bouwproces duurt verscheidene maanden. Voor wie vanaf nu in het traject stapt, is de kans groot dat men niet meer volledig van de maatregel kan genieten. Het moet nu toch vooral de bedoeling zijn om potentiële bouwers te overtuigen en de betaalbaarheid van een nieuwe woning te verbeteren.”

Federaal minister van Financiën Vincent Van Peteghem bevestigde eerder al dat hij ook gewonnen is voor de verlenging van de maatregel en geeft nu aan dat hij dit ook zal bepleiten aan de regeringstafel. Bouwunie hoopt dat alle regeringspartijen het voorstel zullen steunen.

“Door de beslissing op Europees niveau staat er niets meer in de weg om de verlenging in België door te voeren. Het verlaagd btw-tarief voor sloop en heropbouw biedt trouwens enkel voordelen. Het is een belangrijke impuls om gebouwen duurzaam te maken, het betekent een economische stimulans voor de bouwsector én het verhoogt de betaalbaarheid van een woning voor de consument”, aldus Jean-Pierre Waeytens.

Ook interessant