Gelijke btw voor sloop en heropbouw is cruciaal voor Vlaams klimaatbeleid

  BE   26 november 2021 Bron: Confederatie Bouw
Gelijke btw voor sloop en heropbouw is cruciaal voor Vlaams klimaatbeleid
De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) ondersteunt, samen met de Nationale Confederatie Bouw, ten volle het initiatief van de Vlaamse regering om de verlenging te vragen van het gunstige btw-tarief van 6% voor sloop en heropbouw. Daar beslist de federale regering over. Vanaf 2023 geldt een renovatieverplichting, maar volgens Vlaams minister van Wonen, Matthias Diependaele, kan 10 ŕ 12 % van de te renoveren woningen beter vervangen worden. Vervangende nieuwbouw kan immers goedkoper of bouwtechnisch noodzakelijk zijn. Sloop en heropbouw helpt het verouderde woningenbestand energie-efficiënt te maken en is bijgevolg belangrijk voor de klimaatuitdaging. De Vlaamse regering zet in zijn klimaatbeleid sterk in op een energiezuinig gebouwenpark om de CO2-uitstoot terug te dringen.

“De verplichte renovatie binnen de vijf jaar is een goede maatregel. Die zal jaarlijks leiden tot de renovatie van zo’n 82.000 woningen, maar 8.000 ŕ 10.000 ervan zouden beter worden vervangen. Maar enkel een gelijke fiscale behandeling van vervangende nieuwbouw met renovatie, zet verbouwers aan tot de beste aanpak en tot de beste energieprestatie voor hun woning op de lange termijn. De VCB vreest dat heel wat verbouwers sloop en heropbouw niet overwegen bij een btw-tarief van 21%, hoewel dat ecologisch en bouwkundig nodig kan zijn”, zegt Marc Dillen van de VCB.

Voorts heeft een recente studie van het Steunpunt wonen aangegeven dat deze maatregel zich voor de overheid meteen voor de helft terugverdient dankzij de toename van economische activiteit. Bovendien verdwijnen er oude versleten gebouwen uit het straatbeeld, wordt asbest versneld verwijderd en helpt het bijkomende wooneenheden te realiseren binnen bestaand ruimtebeslag.

“Er is met andere woorden geen enkele reden om dat verlaagd btw-tarief van 6% op sloop en heropbouw in heel België niet te verlengen na 2022”, reageert Niko Demeester, directeur-generaal van de Confederatie Bouw. “Ook voor de in juli door de overstromingen geteisterde gebieden in Wallonië is een verlenging van die fiscale maatregel van groot belang. Heel wat woningen zullen daar gesloopt moeten worden, maar dat proces zal nog niet helemaal rond zijn voor eind volgend jaar.”


Lees ook:


  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • bouwinfo