Verbouwen

Aantal aanvragen voor de sloop- en heropbouwpremie flink gedaald

Aantal aanvragen voor de sloop- en heropbouwpremie flink gedaald
Tussen 2019 en 2020 is het aantal aanvragen voor de sloop- en heropbouwpremie gedaald met 37%. Volgens de Vlaamse Confederatie Bouw vormt dit evenwel nog geen reden tot ongerustheid, maar dient er dringend werk te worden gemaakt van de promotie van de nieuwe en versterkte stimuli. Naast de verminderde bouwactiviteit in 2020, lijken eveneens de aangekondigde veralgemeende btw-verlaging voor sloop- en heropbouw en de recentelijk verhoogde sloop- en heropbouwpremie aan de basis te liggen. Heel wat kandidaat-bouwers lijken een afwachtende houding te hebben aangenomen om uit te maken of ze al dan niet in aanmerking kunnen komen voor dit veralgemeende lagere btw-tarief van 6% of om te kunnen rekenen op de verhoogde premie. Men kan immers maar voor één van beide in aanmerking komen en de cumul is niet mogelijk. Nu de nodige duidelijkheid er is, ligt het binnen de verwachtingen dat in 2021 het aantal sloop- en heropbouwprojecten opnieuw aantrekt. Zowel het verlaagde btw-tarief als de verhoogde premie zijn belangrijke relancemaatregelen om de bouwactiviteit in ons land aan te moedigen. Bovendien leiden deze ondersteunende maatregelen tot een duurzaam en energiezuinig woningpatrimonium.

In 2021 en 2022 gaat ook buiten de 32 Belgische centrumsteden het btw-tarief bij sloop- en heropbouw van 21 naar 6 %. Maar buiten de 32 centrumsteden geldt die veralgemening enkel voor woningen met een maximale bewoonbare oppervlakte van 200 m². Voorts moet het gaan om de eigen en enige woning van de eigenaar(s) gedurende een periode van 5 jaar. Bovendien geldt het niet alleen voor wie zelf afbreekt en herbouwt maar ook voor wie een huis of appartement koopt dat gebouwd werd na afbraak van een oud gebouw. Ook woningen die gedurende een periode van 15 jaar ter beschikking worden gesteld aan een sociaal verhuurkantoor komen in aanmerking.

Wie in Vlaanderen niet in aanmerking komt voor dit lagere btw-tarief – bijv. vanwege de grootte van de woning – kan sinds 1 januari 2021 een beroep doen op de verhoogde sloop- en heropbouwpremie van 10.000 euro. Vorig jaar bedroeg die nog 7500 euro. Daarnaast werden onlangs de aanvraagmodaliteiten aangepast om het makkelijker te maken deze premie aan te vragen. Voorheen was het nog zo dat de premie aangevraagd diende te worden drie maanden na de aanvraag van de omgevingsvergunning. Hetgeen leidde tot een bijkomende administratieve last, omdat de premie diende aangevraagd te worden vooraleer een aannemer en bouwheer de zekerheid hadden over de werkelijke uitvoering van de werken. Op vraag van de VCB houden de aangepaste modaliteiten nu in dat de premie aangevraagd kan worden binnen de drie maanden na de toekenning van de omgevingsvergunning.

“Beide complementaire maatregelen bieden kandidaat-bouwers en -verbouwers de komende twee jaar een extra financiële injectie om hun project te kunnen starten. Het is evenwel van belang om deze stimuli beter te promoten. Daar willen we samen met de Vlaamse overheid werk van maken. Want het is goed voor de klant, goed voor de relance en goed voor het klimaat. Bovendien vaart vooral het wooncomfort er wel bij en deze coronaperiode heeft bij heel wat gezinnen de vraag naar meer ruimte voor o.a. de kinderen en voor thuiswerk doen rijzen”, besluit Marc Dillen, directeur-generaal van de VCB.