Gezinnen hebben nood aan een one stop shop voor renovatiepremies

  BE   5 juni 2020 Bron: Confederatie Bouw
Gezinnen hebben nood aan een one stop shop voor renovatiepremies
Het renovatieritme dient dringend te verdrievoudigen om de energiedoelstellingen tegen 2050 te halen. Ook een vereenvoudiging van het premiesysteem en administratieve ontzorging van verbouwers kunnen grondige energetische renovaties verder aanmoedigen. En dat is nodig aangezien al jaren het aantal renovaties stagneert en de nodige toename uitblijft. Intussen heeft 14 % van de 2,6 miljoen woningen in Vlaanderen geen dakisolatie, 11 % beschikt nog over enkel glas en meer dan de helft van de woningen ontbreekt het aan buitenmuurisolatie. Een optimaal premiestelsel kan dan ook een belangrijke rol spelen in het relanceplan dat de sector nodig heeft als gevolg van de coronacrisis. Maar dan dient dit versneld ingevoerd te worden De Vlaamse Confederatie Bouw vraagt daarom mee aan tafel te zitten om een optimaalvereenvoudigd premiestelsel tijdig te ontwikkelen. De orderboeken van bouwbedrijven geraken momenteel immers te weinig gevuld.

De renovatie-opdracht voor gezinnen in Vlaanderen vergt voldoende ondersteuning en stimulansen. Zo heeft onlangs de sloop- en heropbouwpremie de hefboomfunctie van zo’n instrument beklemtoond om vervangende nieuwbouw de nodige duw in de rug te geven. Die premie werd daarom tijdelijk tot eind dit jaar verlengd. Maar de versnippering van het premiestelsel brengt voor verbouwers een hele administratieve rompslomp teweeg. Tegen 2050 moet immers elke bestaande woning in Vlaanderen een EPC-waarde hebbenvan maximum 100 kwh/m2/j of label A. Vandaag ligt dat gemiddelde nog drie keer zo hoog. Heel wat woningen moeten dus nog energetisch verbeterd worden.

Een allesomvattende renovatie – die al dan niet in stappen wordt aangepakt – kan zo uitgroeien tot een lijvig en complex dossier om de nodige premies en mogelijke ondersteuningzoals en reductie op de onroerende voorheffing te pakken te krijgen. Want naast de ondersteuning bij totaalrenovaties door de totaalrenovatiebonus, kan je ook beroep doen op premies bij afzonderlijke energetische werken. Maar telkens kunnen de voorwaarden om aanspraak te maken op de ene of de andere premie verschillen.

“De Vlaamse Confederatie Bouw zit graag mee aan tafel om het premiestelsel bij renovatiewerken onder de loep te nemen en de nodige vereenvoudiging aan te brengen, opdat verbouwers de nodige ontzorging krijgen en administratieve rompslomp kunnen vermijden.

Dit initiatief kan een belangrijk onderdeel vormen in het nodige relanceplan voor de bouw om de gevolgen van de coronacrisis zo snel mogelijk te counteren. Want een recente VCB-enquête toont aan dat de orderboeken voor de komende maanden veel minder gevuld zijn, zeker voor wat betreft de woningbouw”, besluit Marc Dillen, directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw.

Lees ook:


  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Easykit
  • bouwinfo