Verbouwen

De overkoepelende renovatiepremie: wat houdt het nou eigenlijk precies in?

De overkoepelende renovatiepremie: wat houdt het nou eigenlijk precies in?
Wanneer je plannen hebt om je woning te renoveren kan je waarschijnlijk rekenen op een financiële steun vanuit de overheid. Eerst waren er twee verschillende mogelijkheden, de renovatiepremie en de verbeteringspremie. Echter, sinds 1 februari 2019 zijn deze twee premies samengevoegd tot één premie: de overkoepelende renovatiepremie. Tot 31 mei liepen wel nog aanvragen voor de losse verbeteringspremie. Deze losse verbeteringspremie zit nu volledig in de overkoepelende premie.

Verschillen tussen de verbeteringspremie en renovatiepremie

Tussen de voormalige verbeteringspremie en renovatiepremie zaten een aantal verschillen:

 • Bij de verbeteringspremie moest de woning minimaal 25 jaar oud zijn om in aanmerking te komen, terwijl je voor een renovatiepremie pas in aanmerking kwam wanneer de woning 30 jaar oud was

 • Het plaatsen van dakisolatie werd wel vergoed door de verbeteringspremie, maar niet door de renovatiepremie

 • Bij de verbeteringspremie mocht het gezamenlijke jaarlijkse inkomen niet meer dan 30.640€ bedragen. Bij de renovatiepremie lag deze premie tot 30.000€ hoger

 • Wanneer je een verbeteringspremie had aangevraagd kon je nog wel een renovatiepremie aanvragen, maar andersom was dit niet meer mogelijk

Verschillende soorten werken die vallen over overkoepelende renovatiepremie

Wanneer je ervoor kiest om in aanmerking te komen voor een overkoepelende renovatiepremie, is het belangrijk om te weten welke soort renovaties hiervoor in aanmerking komen. Deze werken zijn onderverdeeld in vier categorieën:

Categorie 1: Structuur van de woning. Hieronder valt onder andere het bestrijden van vocht.

Categorie 2: Het dak. Hieronder valt onder andere het het (gedeeltelijk) vernieuwen van je dak.

Categorie 3: Het buitenschrijnwerk. Hieronder valt onder andere het vernieuwen van je ramen en buitendeuren.

Categorie 4: Technische installaties: werken aan elektriciteit, sanitair en centrale verwarming.

Voorwaarden overkoepelende renovatiepremie

Aan het aanvragen van een overkoepelende renovatiepremie zitten een aantal voorwaarden.

Inkomen

Voor het aanvragen van een overkoepelende renovatiepremie wordt er gekeken naar het gehele gezinsinkomen van het tweede jaar dat voorafgaat aan de dag van aanvraag. Het gehele gezinsinkomen bestaat uit:
 • Het gezamenlijk belastbaar inkomen
 • Het afzonderlijk belastbaar inkomen
 • Het leefloon
 • De inkomensvervangende tegemoetkoming (handicap etc.)
 • Beroepsinkomen uit het buitenland

Het inkomen mag voor aanvragen niet meer bedragen dan:
 • 43.870€ voor alleenstaanden zonder persoon ten laste
 • 62.670€ voor alleenstaanden met één persoon ten laste. Dit kan je verhogen met 3.510€ per extra persoon ten laste
 • 62.670€ voor gehuwden of geregistreerd partnerschap. Dit kan je verhogen met 3.510€ per extra persoon ten laste

Wanneer je als verhuurder de woning voor negen jaar verhuurt via een sociaal verhuurkantoor, gelden er geen inkomensgrenzen.

Woning

Wanneer je een aanvraag gaat doen om in aanmerking te komen voor een overkoepelende renovatiepremie moet je als eigenaar de domicilie in de woning hebben. Deze voorwaarde geldt net zoals eerder genoemd niet voor verhuurders die verhuren via een SVK. Ook moet de woning in het Vlaamse Gewest liggen. De woning moet minstens 30 jaar oud zijn en alleen bestemd zijn voor huisvesting.

Procedure en aanvragen van overkoepelende renovatiepremie

Een overkoepelende renovatiepremie kan pas aangevraagd worden wanneer de woning al gerenoveerd is. Dit is van belang zodat er gekeken kan worden naar de facturen.

Wanneer je beschikt over de facturen en alle overige documenten moet je het aanvraagformulier invullen en de documenten bijvoegen. Dit moet worden opgestuurd naar het kantoor van Wonen-Vlaanderen in de provincie waar de renovatie heeft plaatsgevonden.

Binnen één maand krijg je een ontvangstbevestiging inclusief een dossiernummer. Dit is de bevestiging dat er naar de aanvraag wordt gekeken. Binnen 12 maanden ontvang je een tweede brief met de voorlopige beslissing. Wanneer de aanvraag voorlopig is goedgekeurd krijg je een overzicht van de facturen die vergoed gaan worden. Wanneer de aanvraag is geweigerd worden de redenen erbij vermeld.

Wanneer je het niet eens bent met de berekening van het bedrag dat vergoed gaat worden, of wanneer je het niet eens bent met de afwijzing, kan je altijd binnen één maand in bezwaar gaan. Als je het wel eens bent met de afwijzing, maar op een later moment toch aan alle eisen voldoet mag je altijd opnieuw een aanvraag doen.

Ook interessant