Nieuwbouw

Dit is wat er wijzigt vanaf 1 juli 2022

Dit is wat er wijzigt vanaf 1 juli 2022
Op 1 juli staan er weer heel wat veranderingen op de planning. Dit zijn veranderingen die te maken hebben met de renovatiepremie, zonnepanelen, budgetmeters en digitale energiemeters. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen vanaf 1 juli 2022.

1) Tijdelijke aanvraagstop renovatiepremie en meeste energiepremies van Fluvius vanaf 1 juli 2022

Vanaf 1 juli 2022 integreren de Vlaamse renovatiepremie en de meeste energiepremies van Fluvius in een nieuw digitaal aanvraagsysteem: Mijn VerbouwPremie

Door deze integratie is er een tijdelijke aanvraagstop voor de renovatiepremie en de energiepremies vanaf 1 juli 2022. Tot en met 30 september 2022 kunt u dus geen premies meer aanvragen voor categorieën van werken die onderdeel zijn van Mijn VerbouwPremie.

Zopas gaf de Europese Commissie groen licht om nog 2 extra premies toe te voegen aan Mijn VerbouwPremie. Het gaat over de premie voor hybride warmtepompen, als bijkomend type warmtepomp voor alle doelgroepen én de premie voor een gascondensatieketel voor de laagste inkomensgroep.

Vanaf 1 oktober 2022 kunt u Mijn VerbouwPremie online aanvragen.

Meer info: www.mijnverbouwpremie.be.

2) Deel de stroom van uw zonnepanelen met uzelf, een familielid, buur of vriend vanaf 1 juli

Wie zonnepanelen en een digitale meter heeft, kan vanaf 1 juli 2022 stroom ‘leveren’ aan een ander adres. De stroom van uw zonnepanelen doorverkopen of schenken aan iemand anders, gebruiken in uw tweede verblijf,… het kan allemaal. Vanaf 1 juli 2022 kan u zich hiervoor aanmelden op mijn.Fluvius.be.

Delen met uzelf: Heeft u zonnepanelen en meerdere gebouwen of verblijfplaatsen in Vlaanderen, dan kan u voortaan op elk van die adressen genieten van uw zonnestroom. De stroom van uw zonnepanelen die u niet gebruikt en dus naar het elektriciteitsnet laat vloeien, blijft een kwartier lang ter beschikking op alle locaties waar u een aansluiting op het elektriciteitsnet heeft. Zo kan bijvoorbeeld stroom van de zonnepanelen op uw hoofdverblijfplaats verder opgebruikt worden in uw buitenverblijf aan zee. Of kan een bedrijf, organisatie of lokaal bestuur zijn stroomoverschotten verdelen tussen verschillende vestigingen.

Persoon-aan-persoonverkoop: Ook persoon-aan-persoonverkoop van groene stroom wordt mogelijk. Het principe is hetzelfde als bij ‘energiedelen met uzelf’ maar hier mag u stroom verkopen of zelfs wegschenken aan één andere persoon (bijvoorbeeld aan een familielid, vriend, buur of collega). Afspraken over de eventuele kostprijs en betaling maakt u onderling.

Meer info:
www.fluvius.be/nl/thema/zonnepanelen/energiedelen-en-persoon-aan-persoonverkoop
www.energiesparen.be/energiedelen

3) Wie meermaals netkosten betaalde bij de overschakeling naar een digitale meter, kan vanaf 1 juli 2022 tot 31 december 2022 een premie aanvragen

Een aantal prosumenten (zoals eigenaars van zonnepanelen of van bijvoorbeeld een kleine windturbine) heeft, bij het overschakelen van een analoge meter naar een digitale meter, meermaals distributienettarieven betaald. Dat is een van de gevolgen van het arrest van het Grondwettelijk Hof van 14 januari 2021 dat de regeling van de virtueel terugdraaiende teller vernietigde.

Om de prosumenten die een financieel nadeel ondervonden tegemoet te komen, keurde de Vlaamse Regering een tegemoetkoming goed. Die geldt voor de prosumenten die tot en met 30 juni 2022 een digitale meter kregen. Deze tegemoetkoming wordt niet automatisch toegekend, maar u kunt ze aanvragen als premie vanaf 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022 via het premieloket van Fluvius. Fluvius staat ook in voor het uitbetalen van de premie.
Het premiebedrag hangt af van het omvormervermogen van uw zonnepaneleninstallatie, het moment van plaatsing van de digitale meter en van de maand van uw laatste jaarafrekening (voorafgaand aan de plaatsing van de digitale meter), en varieert van 0 euro tot maximaal 170 euro. Welk bedrag u mag verwachten, kunt u berekenen met de calculator.

Meer informatie
• Aan welke voorwaarden moet voldaan zijn om recht te hebben op de premie?
Welk bedrag mag ik verwachten?

4) Opbouw energieschulden voor klanten met een budgetmeter worden beperkt en kortingsbon wordt verhoogd

De wijzigingen van het luik sociale openbaredienstverplichtingen in het Energiebesluit gaan vanaf 1 juli 2022 in. De wijzigingen zijn er vooral op gericht om de opbouw van energieschulden zoveel mogelijk in te perken, de hulpverlenging sneller in te schakelen, het noodkrediet te verhogen en klanten van de netbeheerder toe te laten sneller terug te keren naar een commerciële leverancier met een voordeliger tarief
De bedragen van het noodkrediet, het bedrag dat in de meter standaard opgeladen beschikbaar is als het door de klant opgeladen verbruikskrediet op is, verhogen vanaf 1 juli 2022 naar 75 euro voor gas en elektriciteit.
In april 2022 werd de kortingsbon voor energiezuinige huishoudtoestellen die beschermde afnemers kunnen aanvragen al verruimd. Het bedrag werd verhoogd van 150 naar 200 euro. En naast koelkasten en wasmachines komen nu ook energiezuinige droogkasten en diepvriezers in aanmerking. Daarnaast wordt de korting sinds 1 april ook toegekend bij de verhuur met inbegrip van service en reparatiekosten gedurende 10 jaar. De verhuur vormt steeds onderdeel van een traject met het oog op begeleiding bij het oplossen van energiearmoede-problemen.

Intussen zijn de prijzen van energiezuinige toestellen verder gestegen. Daarom werd nu beslist om de tussenkomst vanaf 1 juli bijkomend te verhogen tot 250 euro. Meer info.

Ook interessant