Eisen inregelrapport ventilatie systeem D

  BE   25 januari 2013 Bron: bouw-energie.be
Eisen inregelrapport ventilatie systeem D
Een ventilatie systeem D zorgt voor mechanisch toe- en afvoer van lucht. De meeste ventilatie systemen D hebben ook een warmtewisselaar die de toegevoerde koude lucht voorverwarmd met de afgevoerde reeds opgewarmde lucht. Als deze warmtewisselaar wordt ingerekend in de EPB-berekening zorgt dit voor een behoorlijke daling van het E-peil en deze is tegenwoordig ook echt noodzakelijk om aan de huidige normen te kunnen voldoen.

De warmtewisselaar in een ventilatie systeem D kan enkel goed werken als het systeem in balans is. Dit wil zeggen dat er evenveel lucht wordt toegevoerd als dat er wordt afgevoerd. Om de warmtewisselaar van een ventilatie systeem D te mogen ingeven in de EPB-berekening moet men kunnen bewijzen dat het systeem in balans is. Dit gebeurt aan de hand van een inregelrapport (=meetrapport). Dit moet worden opgesteld door de installateur van het ventilatie systeem en moet worden overhandigd aan de EPB-verslaggever. In het inregelrapport geeft de installateur aan wat de werkelijk gemeten toe- en afvoer debieten in de verschillende ruimtes zijn en aan de hand van dit rapport kan men afleiden of het ventilatie systeem al dan niet in balans is.

Het probleem met deze inregelrapporten is dat ze dikwijls onvoldoende gegevens bevatten en daarom kunnen ze niet altijd als stavingsstukken gebruikt worden. Om dit probleem weg te werken heeft het VEA (Vlaams Eneregieagentschap) een lijst opgemaakt van alle gegevens die een inregelrapport minstens moet bevatten om door de EPB-verslaggever te kunnen worden aanvaard.

Gegevens over het bedrijf dat de meting uitvoerde:
 • Ondernemingsnummer
 • Naam en adres van het bedrijf
 • Datum van de meting
 • Naam, voornaam en handtekening van de verantwoordelijke voor de metingen

Gegevens over het bouwproject:
 • Naam van de bouwheer
 • Volledig adres van het bouwproject
 • EPB-dossier nummer
  Type ventilatie systeem (A, B, C of D)

Gegevens over het meetapparaat:
 • Merk en model van het meetapparaat en eventuele toebehoren
 • Datum van de laatste kalibratie van het meetapparaat

Gegevens over de ruimtes:
 • Naam van de ruimte
 • Stroomzin van de gemeten luchtstroom (toevoer of afvoer)
 • Aangeven of het over recirculatie vanuit een andere ruimte gaat (enkel bij D systemen)
 • Het gemeten ventilatie debiet in m³/h

Hier kan men een template voor een meetrapport downloaden:

Wij raden bouwheren aan om dit meetrapport af te printen en van de installateur te eisen dat hij deze template gebruikt om het inregelrapport op te maken. Als hij dit niet doet en hij zijn eigen template gebruikt loopt men het risico dat de EPB-verslaggever dit rapport niet kan aanvaarden omdat het niet alle bovenstaande gegevens bevat. Hierdoor zal ook de warmtewisselaar van het ventilatie systeem D niet in rekening gebracht worden in de EPB-berekening en daardoor kan het E-peil met 5-10 punten stijgen.

Lees ook:

 • Bouw & Wonen Partners:
 • Recticel
 • Wienerberger
 • Credishop
 • Loxone
 • bouwinfo