Kiest men best voor ventilatie systeem C of D in nieuwbouw?

15 oktober 2012 Bron: bouw-energie.be
Kiest men best voor ventilatie systeem C of D in nieuwbouw?
Om tot een goed geheel te komen is een goed ventilatiesysteem in nieuwe woningen zeer belangrijk. De luchtdichtheid in nieuwe woningen wordt steeds beter en om dus nog verse lucht binnen te krijgen heeft men een ventilatiesysteem nodig. Het ventilatiesysteem zorgt er ook voor dat vocht in het gebouw word verwijderd. Een ventilatiesysteem is dus belangrijk voor zowel de gezondheid van de bewoners, als de gezondheid van het gebouw zelf.
Om aan de nieuwe energieprestatienormen te kunnen voldoen heeft men tegenwoordig maar twee keuzes: een gecertificeerd C systeem of een D systeem. In dit artikel bespreken we beide systemen en geven we aan wat de voor- en nadelen zijn.

Wat is een gecertificeerd C systeem?
Een gecertificeerd systeem C voert lucht aan via roosters in de ramen en voert lucht af via een centraal afvoersysteem (zie afbeelding). Het "gecertificeerd" bij het gecertificeerd C systeem wijst erop dat er een sensor in het mechanisch afvoersysteem zit, die opmeet hoeveel vocht en/of CO2 er in de afgevoerde lucht zit. Afhankelijk van deze metingen gaat het systeem wel of niet afvoeren. Hierdoor wordt er enkel lucht afgevoerd wanneer het nodig is en gaat men niet onnodig opgewarmde lucht naar buiten blazen. Dit zorgt voor een serieuze energiebesparing t.o.v. een gewoon systeem C, dat in principe altijd lucht afvoert.
De kwaliteit van een gecertificeerd systeem C wordt uitgedrukt aan de hand van de mDC factor, die door de EPB verslaggever wordt opgenomen in de EPB-berekening. Hoe lager de mDC factor hoe beter.
Hier vindt je een lijst met alle in België gecertificeerde systemen en hun mDC factoren.Wat is een D ventilatie systeem?
Bij een D ventilatie systeem wordt er zowel mechanisch lucht toe- als afgevoerd. Het voordeel van een D systeem is dat de warme afvoerlucht gebruikt kan worden om de koude lucht voor te verwarmen. Hierdoor wordt een stuk van de warmte die naar buiten wordt geblazen gerecupereerd. Het rendement van de warmtewisselaar die in het D systeem zit, wordt opgegeven op het EN308 certificaat. Dit certificaat moet ook overhandigd worden aan de EPB-verslaggever, anders kan deze het D systeem niet goed inrekenen in de EPB-berekening en komt men een hoger E-peil uit. Een lijst met EN308 certificaten voor verschillende systemen vindt men hier.Wat zijn de voor- en nadelen van een gecertificeerd C systeem en D systeem?
Het grootste voordeel van een D systeem is dat de warmte die in de afgevoerde lucht zit voor een groot deel wordt gerecupereerd. Als het systeem D juist wordt ingesteld, kan er dus heel wat energie mee bespaard worden. Het grootste nadeel van een D systeem is, dat de lucht die in het gebouw wordt ingeblazen door een buizensysteem wordt getransporteerd. Als dit buizensysteem niet wordt onderhouden, kan het vuil worden en dit leidt ertoe dat de lucht die in het gebouw wordt ingeblazen ongezond is. De filters die in het D systeem zitten moeten regelmatig worden gereinigd en om de twee jaar worden vervangen. Verder is een D systeem ongeveer 2000-4000 euro duurder dan een gecertificeerd C systeem.

Joris Bracke, verbonden aan bouw-energie.be, is industrieel ingenieur energiebeheer en is al sinds 2006 bezig met de EPB-wetgeving.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo