EPB: het kan ook eenvoudig

  BE   30 maart 2012 Bron: bouw-energie.be
EPB: het kan ook eenvoudig
Iedereen die een nieuw huis bouwt of een verbouwing doet, moet rekening houden met de EPB-normen. Deze zitten echter niet zo eenvoudig in elkaar. Waar moet men nu juist aan voldoen en wat is de impact van bijvoorbeeld meer isolatie of een warmtepomp? In dit artikel geven we hierover wat meer uitleg.

Nieuwbouw
Nieuwbouw woningen, waarvoor de bouwvergunning is aangevraagd na 01.01.2012, moeten een K-peil hebben dat lager is dan 40 en een E-peil dat lager is dan 70. Vanaf dit jaar is er ook een bijkomende eis, die stelt dat de netto-energiebehoefte voor verwarming niet hoger mag zijn dan 70kWh/m▓.
Het K-peil geeft aan hoe goed een gebouw ge´soleerd is en hoe lager het K-peil, hoe beter. Het K-peil wordt dus enkel be´nvloed door de gebruikte isolatie, de ramen en deuren. Het E-peil is een maat voor het energieverbruik van de woning. Ook hier geldt: hoe lager het E-peil, hoe beter. Het E-peil wordt dus ook be´nvloed door de gebruikte isolatie, maar vooral de gebruikte technieken (verwarming en ventilatiesysteem) en de luchtdichtheid hebben hier een grote impact.

Verbouwing
Bij een verbouwing moet men erop letten dat in alle nieuwe schildelen (dak, vloer en muur) voldoende isolatie wordt aangebracht. Met de bestaande schildelen mag men doen wat men wil. Betreffende de ventilatie maakt men een belangrijk onderscheid in het type ruimte: leefruimtes (slaapkamer, living en bureau) en vochtige ruimtes (badkamer, berging, keuken en wc). Als er een vochtige ruimte wordt bijgebouwd of uitgebreid, moet er afvoer van lucht voorzien worden. Als er in een leefruimte ramen worden vervangen moeten er ventilatieroosters worden aangebracht in de ramen. Let op: ventilatieroosters zorgen enkel voor toevoer van lucht en moeten dus nooit voorzien worden in vochtige ruimtes.

K-peil en E-peil: hoe kan het eenvoudig?
De EPB-verslaggever die wordt aangesteld maakt een EPB-berekening en bepaalt het K-peil en E-peil. Dit is echter een tijdrovend proces en meestal weten mensen pas vlak voordat ze met de bouw beginnen wat het K-peil en E-peil van hun woning is. Het zou interessanter zijn om reeds vroeger in het bouwtraject een idee te krijgen van de impact van verschillende alternatieven, aangaande de isolatie en technieken van jouw huis, om een zo laag mogelijk K-peil en E-peil te bekomen. Hier biedt www.bouw-energie.be een oplossing voor. De website laat toe om zelf een eenvoudige simulatie te doen en bepaalt ook een K-peil en een E-peil. Als de afmetingen van het gebouw en de oppervlakte van de ramen correct worden ingegeven, heeft de berekening een afwijking van ongeveer 5%. Door een aantal waardes aan te passen, krijgt men al snel een gevoel van wat de impact is van extra isolatie, een ander ventilatie systeem, zonnepanelen, ů
De website berekent ook het energieverbruik voor de woning, maar dit is eerder een schatting, vermits het energieverbruik heel sterk afhangt van de leefgewoontes van de bewoners.Ventilatie-eisen: hoe kan het eenvoudig?
Op deze pagina vindt men een invulblad waar men de verschillende ruimtes van een huis kan ingeven: www.bouw-energie.be/ventilatie.htm. De rekenmodule berekent automatisch de ventilatie-eisen per ruimte. Bij nieuwbouw moet men alle ruimtes invullen en bij een verbouwing enkel de leefruimtes waar de ramen worden vervangen en de vochtige ruimtes die nieuw worden bijgebouwd of die worden uitgebreid.

Teksten: Joris Bracke
Joris Bracke, verbonden aan E-plus engineering (www.eplusengineering.com), is industrieel ingenieur energie beheer en is al sinds 2006 bezig met de EPB-wetgeving.


Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo