Eén attest voor bouwen, verbouwen en verkopen van woning

  BE   13 maart 2015 Bron: Vlaamse regering
Wie vandaag een woning bouwt, verbouwt of verkoopt, heeft een reeks attesten nodig. Daar gaan voor bouwers, verkopers en de overheid heel wat administratieve lasten en kosten mee gepaard. Ministers van Omgeving en Energie Joke Schauvliege en Annemie Turtelboom maken werk van één attest, in het kader van administratieve vereenvoudiging.

De Vlaamse Regering wil de maximale integratie en vereenvoudiging onderzoeken van allerlei attesten, zoals voor stookolietank, centrale verwarming, riolering, EPC, EPB (energieprestatieregelgeving), en drinkwaterinstallatie. Zo wil deze Vlaamse Regering ervoor zorgen dat de administratieve lasten en kosten voor de bouwheer en de overheid tot een minimum beperkt worden. “Momenteel worden mensen afgeschrikt om te bouwen, verbouwen, of verkopen door de hoge administratieve last. Dit willen we wegwerken. Iedereen weet hoe belangrijk onze woningmarkt is voor onze economie”, zegt minister Turtelboom. Vandaag is het mogelijk dat je tot vijf attesten van de Vlaamse overheid nodig hebt om te bouwen of te renoveren. Wanneer je je huis wil verkopen, kan dit oplopen tot acht attesten. “In veel gevallen krijgen gezinnen zelfs te maken met een optelsom aan attesten als ze hun huis willen verkopen om elders te beginnen bouwen: 13 verschillende documenten zijn hierbij geen uitzondering”, stelt minister van Energie Annemie Turtelboom. “Deze regeling geldt trouwens voor alle gebouwen. De hervorming tot één attest zal dus ook de administratieve last van bedrijven verlagen.”

Het doel van deze oefening is om niet enkel verschillende attesten te herleiden tot één attest, maar ook een meerwaarde te geven aan dit document. Momenteel zeggen deze attesten weinig, omdat ze erg technisch zijn opgesteld. Joke Schauvliege: “De nieuwe eigenaar zal in de toekomst duidelijkheid hebben of zijn woning is gebouwd volgens de bouwvergunning en of alle installaties voldoen aan alle normen.” De Vlaamse Regering wil werk maken van één digitale aanvraag, met als resultaat één duidelijk, digitaal attest. Ook de niet-verplichte attesten, zoals het conformiteitsattest, zullen worden meegenomen in de hervorming. Vandaag duurt het ook maanden om al deze attesten te verzamelen. “Dit kan sneller”, meent Joke Schauvliege. “We willen evolueren naar een redelijke termijn van bijvoorbeeld een maand.”

Na de principiële goedkeuring vanmorgen op de Vlaamse Regering, wordt het nu door de kabinetten energie, omgeving en wonen doorgesproken in een werkgroep. Ook ambtenaren, zoals Ruimte Vlaanderen, LNE, Inspectie RWO, VEA, OVAM en VMM, en de sector zelf, zoals architecten, de bouw- en watersector, notarissen en de VVSG, nemen hieraan deel. Tegen eind 2015 zullen de gesprekken afgerond worden, zodat de Vlaamse Regering in 2016 de regelgeving kan aanpassen.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo