Het einde van de groene stroomcertificaten is nabij

  BE   17 februari 2015 Bron: Vlaamse regering
Aangezien kleine zonnepaneleninstallaties voldoende rendabel zijn geworden zonder overheidssteun, wordt in de toekomst niet langer certificatensteun toegekend voor nieuwe installaties. Die princiepsbeslissing is vrijdag 13 februari genomen door de Vlaamse Regering. “Overheidssteun moet steeds rekening houden met evoluties op de markt”, stelt minister van Energie Annemie Turtelboom. “Nu de kostprijs van kleine zonnepaneleninstallaties zo fel is gezakt, onder meer door groepsaankopen, hoeft de overheid geen steun meer te voorzien. Het systeem van groene stroomcertificaten zal dan ook in de toekomst niet meer gelden voor nieuwe, kleine installaties.”

Kleine installaties zijn installaties van minder dan 10 kWp (kilowattpiek). 10 kWp=gemiddeld zo’n 40 zonnepanelen. Kleine installaties zijn gekoppeld aan een terugdraaiende teller, wat het rendement doet stijgen. Voor bestaande installaties verandert er niets. Voor nieuwe grote installaties blijft de certificatensteun bestaan. Die laatste installaties hebben geen recht op een terugdraaiende teller waardoor het langer duurt eer ze rendabel zijn.

Sinds 2013 wordt de overheidssteun berekend op basis van de onrendabele top. Die berekening, gemaakt door het Vlaams Energieagentschap (VEA), resulteert in steun per geproduceerde MWh. Wie na juli 2014 zonnepanelen plaatste, deed dat al zonder certificatensteun omdat de berekende onrendabele top negatief was. Herberekeningen van de onrendabele top kunnen in de toekomst ervoor zorgen dat er opnieuw steun moet worden gegeven voor deze installaties. Dat ‘jojo’-effect wordt nu stopgezet voor nieuwe, kleine installaties (< 10 kWp). Dit biedt een duidelijker, stabieler investeringsklimaat. Voor nieuwe, kleine installaties zal die berekening in de toekomst niet meer worden gemaakt. Aangezien kleine zonnepaneleninstallaties voldoende rendabel zijn geworden zonder overheidssteun, wordt in de toekomst dus niet langer certificatensteun toegekend voor nieuwe, kleine installaties. Die princiepsbeslissing is vrijdag 13 februari genomen door de Vlaamse Regering. “Hiermee trekken we een lijn onder de oversubsidiëring uit het verleden”, stelt minister van Energie Annemie Turtelboom. “Landen als Nederland geven al sinds 2014 geen steun meer aan kleine installaties. Zonnepanelen zijn rendabel zonder overheidssteun.”

De investeringskosten voor panelen zijn de afgelopen jaren met 80 procent gedaald. En ze dalen nog steeds, onder meer dankzij groepsaankopen. Minister van Energie Turtelboom zal die groepsaankopen van zonnepanelen verder stimuleren. De besprekingen met de sector en de provincies daarover zijn ondertussen gestart en worden de komende weken intensief verdergezet. “De installatiekost van zonnepanelen bedroeg in 2014 nog 1610 euro per kWp, wie in Vlaanderen via een groepsaankoop zo’n installaties aankoopt betaalt dit jaar ongeveer 1250 euro per kWp. Het rendement is 5,2 procent, de terugverdientijd is 11,7 jaar. Voor installaties die buiten een groepsaankoop worden aangekocht, is de terugverdientijd ongeveer 15 jaar. Toch een groot verschil, en daarom willen we die groepsaankopen toch ook stimuleren. Recente initiatieven zoals in de provincie Antwerpen drukken de kost heel sterk. Het maakt investeren in zonnepanelen interessanter dan bijvoorbeeld geld op een spaarboekje te laten staan aan de huidige intresten.”

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo