EPC bij banken is wake up call voor kandidaat-kopers

17 maart 2021 Bron: Confederatie Bouw
EPC bij banken is wake up call voor kandidaat-kopers
Afgelopen weekend hebben de CEO’s van zowel KBC als BNP Paribas beklemtoond hun kredietverlening steeds meer aan duurzaamheidsvoorwaarden te koppelen. Energiezuinigheid is dan ook vandaag al een belangrijk criterium bij het toekennen van een hypotheeklening aan particulieren. Sinds kort vragen de banken immers systematisch het energieprestatiecertificaat (EPC) op van de aangekochte woning. Wanneer de kandidaat-koper voor een grondige energetische renovatie staat, kan die bovendien nu een beroep doen op een renteloos renovatiekrediet en een resem verhoogde energiepremies. Het gaat om incentives die nieuwe eigenaars aanmoedigen binnen de vijf jaar na aankoop de nodige energetische ingrepen te doen. Indien vanaf nu elke nieuwe eigenaar dit doet, voldoet tegen 2050 negen op de tien woningen aan de energievereisten. Terwijl nieuwbouwprojecten al jaren gemiddeld beter scoren dan het gevraagde energiepeil voor dit jaar, voldoet momenteel slechts 3 % van het bestaande woningpatrimonium aan de vooropgestelde energievereisten.

De Nationale Bank verplicht sinds kort de banken in ons land om het EPC op te vragen bij het afsluiten van een woonkrediet. Volgens de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) gaat het om een belangrijke stap in de nodige renovatiegolf. Niet alleen doet het EPC de kopers nadenken over de noodzakelijke energetische ingrepen, ook helpt dit de banken hun kredietverlening te koppelen aan de energieprestatie van het aangekochte vastgoed. De VCB schuift als volgende stap naar voren dat de banken ook de middelen of de kredietcapaciteit van de kandidaat-kopers in rekening brengen om binnen de vijf jaar de nodige energetische werken uit te voeren. Zo staat de koper niet voor verrassingen en wordt elke overdracht van een bestaande woning meteen een energetisch renovatieproject. Dat maakt de woning waardevaster, verhoogt het wooncomfort en is goed voor het klimaat.

“Bij de zoektocht naar een woning beseffen kandidaat-kopers vaak te weinig wat de vereiste energetische ingrepen zullen kosten. Van meet af aan kan het EPC inzicht bieden in de renovatienoden, het kostenplaatje en de terugverdieneffecten. Cruciaal voor kandidaat-kopers om de middelen of de kredietcapaciteit te voorzien om binnen de vijf jaar een grondige renovatie uit te voeren. Enkel het systematisch renoveren van elke woning bij aankoop, kan de verhoopte renovatiegolf tot stand brengen en de energiedoelstellingen tegen 2050 helpen verwezenlijken. Een verdrievoudiging van het renovatieritme dringt zich op om 2,9 miljoen woningen tijdig aan te pakken”, zegt Marc Dillen, directeur-generaal van de VCB.

Maar vandaag worden nog heel wat verouderde woningen aangekocht zonder dat op korte termijn een grondige renovatie volgt. Of de ingrepen die gebeuren zijn te beperkt en vereisen geen vergunning. Daardoor blijft niet alleen je energieverbruik nodeloos hoog, maar wacht je vaak te lang met het asbestvrij maken van je woning. Terwijl je met een grondige renovatie twee vliegen in één klap slaat: een lagere energierekening en een asbestvrije woning. Sinds 1 januari dit jaar voorziet de Vlaamse regering daarom ook een premie voor asbestverwijdering.

“Zowel de Vlaamse overheid als de bouwsector zien de overdracht van een woning als de hefboom voor meer renovaties. Want particulieren en gezinnen die al langer wooneigenaar zijn, zijn veel moeilijker te bewegen tot ingrijpende renovaties. Nochtans is het woningpatrimonium in ons land verouderd en beschikken velen over een ondermaats EPC. Maar het zijn net ouderen of huurders met lagere inkomens die in energieverslindende woningen en flats verblijven”, besluit Marc Dillen van VCB.

Van de meer dan 3 miljoen wooneenheden in Vlaanderen is 60 % ouder dan 50 jaar. 30 % van de woningen beschikt over label F, terwijl slechts 3 % een label A heeft weten te bekomen. Tegen 2050 dienen alle woningen te beschikken over label A.


Bron: Vlaams Energie- en klimaatagentschap (Veka)

Voor nieuwbouw werden de energievereisten de voorbije jaren stelselmatig verstrengd, van E100 in 2006 tot de strengste eis - E30 - sinds begin dit jaar. In 2018 was het gemiddelde E-peil van nieuwbouwwoningen zelfs al gedaald tot E18, zo blijkt uit recente gegevens van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap. Zes op de tien nieuwe woningen en appartementen had toen zelfs al een E-peil lager dan E20.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo