Duurzaam Bouwen

Duurzame woningen in Maastricht behalen 4 sterren op duurzaamheid

Duurzame woningen in Maastricht behalen 4 sterren op duurzaamheid
Het nieuwe duurzaamheidskeurmerk DGBC Woonmerk is dé maatstaf voor duurzaamheid van hedendaagse woningen. De woningen langs ‘de Groene loper’ in Maastricht hebben een score van 4 sterren weten te bemachtigen. Daarmee is dit project het eerste nieuwbouwproject dat deze score behaalt. Hiermee bevestigt DGBC dat de Groene Loper tot een van de duurzaamste ontwikkelingen in Nederland behoort. Het stadsdeel dat ooit in tweeën was gesplitst door een autoweg, verandert nog steeds in rap tempo.

Dutch Green Building Council (DGBC) is de landelijke maatschappelijke organisatie op het gebied van duurzaam bouwen en vastgoed. DGBC vervult als onafhankelijke organisatie een toonaangevende rol in de transitie naar een duurzame bebouwde omgeving door te concretiseren, te inspireren en te verbinden. In samenwerking met verschillende partners heeft DGBC een keurmerk ontwikkeld welke het duurzaamheidsniveau van woningen meet, namelijk DGBC Woonmerk. In nauwe samenwerking met DGBC heeft Ballast Nedam Development DGBC Woonmerk in de praktijk getoetst. DGBC Woonmerk is minder tijdsintensief dan andere duurzaamheidskeurmerken en daarmee is het een goed betaalbaar alternatief voor de woningbouw. Het keurmerk geeft duidelijk aan welke verbetermogelijkheden er zijn voor de woningen. Hierdoor wordt het verbeterpotentieel snel inzichtelijk en kan Ballast Nedam Development sturen op een optimaal duurzaam ontwerp.

Kroon

“Dat we heel duurzaam aan het ontwikkelen zijn op en langs de Groene Loper wisten we, maar een score van vier sterren op DGBC Woonmerk is een kroon op ons werk” aldus Onno Dwars, directeur van Ballast Nedam Development. Sinds 2007 is Ballast Nedam Development als onderdeel van het consortium Avenue2 betrokken bij de realisatie van de Groene Loper voor A2 Maastricht. Sinds de ingebruikname van de A2-tunnel rijdt 80 % van het toenmalige verkeer ondergronds. Bovengronds is de Groene Loper gerealiseerd die loopt vanuit het zuiden van de stad tot in het groene buitengebied ten noorden van de stad. Het is een nieuwe recreatieve route met veel bomen en ruim baan voor voetgangers en fietsers. Naast de Groene Loper is Ballast Nedam Development begonnen met de ontwikkeling van circa 1000 woningen.

Duurzame oplossingen

Al tijdens de ontwerpfase was er ruim aandacht voor duurzame oplossingen en één totaalplan voor mobiliteit én leefbaarheid. Zo zorgde het slimme ontwerp van de smalle tweelaagse tunnel voor meer mogelijkheden bovengronds. Er was minder sloop nodig; de naoorlogse monumentale Gemeenteflat bleef behouden, er kwam meer grond vrij voor een nieuw openbaar gebied en meer bouwgrond langs het tracé.
In het gebied van de Groene Loper staat gezond leven, werken en recreëren centraal. De ontwikkelingen gaan in rap tempo door. Overheidspartners en bedrijfsleven blijven zoeken naar extra kansen voor een duurzame, toekomstbestendige leefomgeving.

Ambitie

Ballast Nedam Development heeft samen met het Projectbureau A2 de ambitie om van de Groene Loper een van de gezondste stedelijke gebieden van Nederland te maken waar de levensverwachting met vijf jaar toeneemt. De projectontwikkelaar bouwt zoveel mogelijk energieneutrale woningen en appartementen. Er komt meer ruimte voor de fiets door grotere bergingen en fietsparkeerplaatsen in het openbaargebied. Er wordt onderzocht hoe de nieuwe bebouwing energie kan opleveren voor de omgeving. Er wordt gewerkt aan ecologische verrijking door de aanleg van een bijenlint. Hemelwater wordt afgekoppeld van het riool en lokaal gebruikt. Het vele groen zal in hete zomers hittestress beperken. “Eenmaal geïnspireerd door het thema duurzaamheid ben je nooit klaar. Wij blijven zoeken naar nieuwe toepassingen”, aldus Onno Dwars.

Ook interessant