De verkoper van je droomwoning heeft schulden...

  BE   16 april 2020 Bron: Hypotheek.be
De verkoper van je droomwoning heeft schulden...
Je hebt na een lange zoektocht je droomwoning gevonden. De compromis wordt getekend, maar enkele maanden later verneem je dat de verkoper in de schulden zit. Meer nog, hij wordt zelfs failliet verklaard … Wat kan je doen?

Zit de woning in een vennootschap?

Eerst en vooral moet bekeken worden of de betrokken woning in een vennootschap zit of niet? Is dit niet het geval, dan kan de verkoop normaal gewoon doorgaan.

Maar als de woning wel eigendom is van een vennootschap, dan wordt het complexer. Een curator zal dan de rol van verkoper opnemen. Is de compromis rechtsgeldig tot stand gekomen, dan kan de curator normaliter niet onder de overeenkomst uit. Je kan in dat geval voor de rechtbank de gedwongen uitvoering van de overeenkomst eisen.

Wat doet de bank?

Ook de bank van de verkoper heeft een rol te spelen. Zij moet immers handlichting geven, want er is een schuld bij de bank die nog terugbetaald moet worden. Als de verkoopprijs van de woning daarvoor niet volstaat, dan zal de bank waarschijnlijk die handlichting weigeren. Een voorwaardelijke handlichting is wel mogelijk.

De voorwaarden van deze handlichting kunnen variëren en hebben betrekking op de eigenaar: die moet oplossingen bieden, zoals het verlenen van een waarborg via een andere woning (wat meestal zeer uitzonderlijk is) of het formuleren van een voorstel om de resterende schuld aan de bank terug te betalen (via eigen middelen of via een of andere lening).

Een afbetalingsplan zal voor hogere bedragen door de bank niet aanvaard worden. De kans bestaat dat de eigenaar op het akkoord met jou zal proberen terugkomen en een hogere prijs voor de woning zal vragen. Je hoeft hier zeker niet op in te gaan, want de compromis is normaliter bindend.

Controleer de voorwaarden van de compromis

Ga steeds grondig na welke voorwaarden in de compromis opgenomen zijn. Hou er rekening mee dat die voorwaarden voor de twee partijen gelden: het is dus een mes dat aan twee kanten snijdt.

Kan de verkoper er niets tegen inbrengen, dan kan je de gedwongen verkoop van de woning eisen. Hiervoor moet je wel een procedure voor de rechtbank opstarten.

Een alternatief bestaat erin dat je een schadevergoeding vraagt aan de verkoper. Meestal ligt die contractueel vast en vaak komt zo’n schadevergoeding overeen met de waarde van het voorschot of met 10% van de waarde van de woning. Je verstuurt hiervoor een ingebrekestelling naar de verkoper. Betaalt die finaal toch niet, dan zal je je heil bij de rechtbank moeten zoeken.

Laat je bijstaan door experts

Bij de aankoop van een woning is het belangrijk om je goed te laten begeleiden. Neem dan ook verschillende professionals onder de arm:
  • Een professioneel vastgoedkantoor: vraag ook naar hun voorbereidend werk, informeer naar de reden van de verkoop van een woning, …
  • Een onafhankelijk kredietbemiddelaar: die werkt met verschillende banken samen en zal een simulatie maken van jouw hypotheeklening. Zo kan je berekenen of je woonkrediet in je budget past.
  • Laat ook de compromis kritisch nakijken door een notaris.

Wil je graag eens vrijblijvend komen praten over je droomwoning en de financiering ervan? Maak dan meteen een afspraak met een kredietspecialist.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo