Vastgoed

De vastgoedmarkt kondigt zich in 2024 voorzichtig positief aan

De vastgoedmarkt kondigt zich  in 2024 voorzichtig positief aan
Residentieel vastgoedspecialist Trevi brengt een nieuwe Trevi Trust Monitor (TTM) uit. Dit is de barometer voor het vertrouwen van de Trevi-agentschappen in de vastgoedmarkt. Deze TTM gaat over de bevindingen van het laatste semester van 2023, en biedt vooral een vooruitblik op 2024. De vooruitzichten voor het eerste semester van dit jaar zijn eerder positief. De markt herneemt stilletjes aan met de terugkomst van kleine investeerders. De kloof tussen nieuwbouw en bestaand vastgoed wordt steeds uitgesprokener, net zoals de kloof tussen eigenaars/investeerders en de modale en vooral jonge gezinnen.

‘We gaan meer en meer naar een maatschappij op twee snelheden’, vindt Kim Ruysen, CEO van Trevi. ‘Gezinnen die eigenaar zijn, zitten goed. Als ze kunnen investeren in een kleine tweede woning of er bijvoorbeeld één kunnen erven, zelfs in slechte staat, en ze die verhuren, krijgen ze er een goede huurprijs voor, aangezien de huurmarkt een vraagmarkt is.’


‘Voor heel wat jonge gezinnen en gezinnen die geen eigenaar zijn en over onvoldoende eigen middelen beschikken, worden woningen alleen maar onbereikbaarder. Waar deze gezinnen vroeger – als hun financiële situatie het toeliet – opteerden voor een goedkoper pand met veel werk dat ze renoveerden, worden ze nu geconfronteerd met de renovatieverplichting in Vlaanderen, een intrestvoet van nog altijd zo’n 3,5%, en banken die veel tijd nemen om te beslissen en die veel dossiers afkeuren, zeker als de EPC-score slecht is. Anderzijds betaalt men bij vernieuwbouw in de meeste gevallen terug 21% btw, want in de praktijk worden dergelijke projecten gedragen door professionelen voor wie de 6% regel werd afgeschaft. Zo krijgen we het woningpark niet fundamenteel vernieuwd. De overheden moeten beslissen wat ze willen en de nodige maatregelen nemen om te tonen dat ze het ook menen’, besluit Ruysen.


Maatschappij met twee snelheden

De Trevi-agentschappen constateren dat panden met grotere renovatiewerken of een EPC-score van D of slechter, gemiddeld tot 13% onder de vraagprijs zakken en gemiddeld verkocht worden na 3 maanden. Panden in goede staat en met een EPC-score van C of beter worden gemiddeld verkocht na 6 weken en zakken gemiddeld tot 4% onder de vraagprijs. Ze merken ook op dat het voor kopers langer duurt om een krediet te krijgen van de bank, dat er minder kredieten goedgekeurd worden en dat steeds meer kopers een lening afsluiten op 25 jaar eerder dan op 20 jaar.

Daarnaast ziet Trevi een blijvende trend: de huurmarkt blijft verder boomen. Van het eerste naar het tweede semester van 2023 zien de Trevi-agentschappen een stijging van 15% in het aantal transacties voor huurwoningen. Door de grote vraag naar huurbare woningen, worden ook panden met een EPC-score van D of slechter gemakkelijk verhuurd. Bovendien kan de verhuurder de huur gewoon indexeren, ongeacht de staat van het pand. Volgens de agentschappen van Trevi steeg de gemiddelde huur met 3,9% van het eerste naar het tweede semester van 2023.

Evolutie van de Trevi Trust Monitor

Interesse in vastgoedmarkt neemt terug toe

De Trevi-agentschappen merken dat een aantal gezinnen op zoek naar een gezinswoning en kleine investeerders opnieuw aangetrokken worden tot de vastgoedmarkt. De rentevoeten zijn wat gedaald en lijken nu te stabiliseren waardoor investeren in vastgoed opnieuw aantrekkelijker wordt. Kleine investeerders hebben vooral interesse in nieuwbouw, met name in kleinere opbrengsteigendommen zoals een studio of een klein appartement. De institutionele investeerders wachten nog af.

Tot slot stelt Trevi dat de staatsbon die uitkwam in augustus een impact heeft gehad op de investeringen in de vastgoedmarkt, en dat opnieuw kan hebben wanneer hij afloopt.

"Mensen zijn altijd op zoek naar een goede investering voor hun geld. Ze weten dat het geld op de bank niet rendeert en zoeken naar alternatieven. Toen de (eerste) staatsbon uitkwam, vormde dit voor veel mensen een interessante investering. Doordat veel mensen intekenden op de staatsbon werd er minder geld geïnvesteerd in vastgoed. We gaan ervan uit dat, wanneer die eenjarige staatsbon afloopt, er opnieuw meer geld naar de vastgoedsector zal stromen. Vastgoed is en blijft nu eenmaal een van de meest stabiele investeringen. De cijfers van 2023 spreken voor zich: ondanks een zeer abrupte rentestijging over een korte periode zijn de vastgoedprijzen licht blijven stijgen. De markt van vraag en aanbod gecombineerd met het feit dat in ons land historisch gekozen wordt voor vaste rentevoeten en meer dan 70% van de bevolking eigenaar is, heeft een enorm stabiliserend effect op onze markt. Dat is de verklaring voor het vertrouwen in de vastgoedmarkt", concludeert Ruysen.

Ook interessant