Daling van kredieten bevestigt achteruitgang van woningbouw

  BE   29 augustus 2014 Bron: Confederatie Bouw
In de eerste helft van 2014 is het aantal hypothecaire kredieten voor nieuwe woningen met 8% gedaald en dat voor woningrenovaties met 17%. Deze cijfers bevestigen volgens de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) de achteruitgang van de woningbouw. Die werd gemaskeerd door het fors gestegen aantal vergunningen voor nieuwe flats en huizen in het begin van 2014: een opstoot die vooral te maken had met bouwers die anticipeerden op de verstrenging van het E-peil op 1 januari 2014 en daarom hun bouwaanvraag versneld voor deze datum indienden. Ten gronde zorgt het strengere kredietbeleid van de banken zowel voor nieuwbouw als voor woningrenovaties tot een lagere activiteit.

In mei 2014 is het aantal vergunde nieuwe flats in Vlaanderen in vergelijking met de voorgaande maanden sterk gedaald. In mei werden nog maar 2.144 flats vergund tegenover gemiddeld 3.288 per maand tijdens de vier maanden voordien. Het aantal vergunde nieuwe flats lag in mei 2014 nog wel dubbel zo hoog als in mei 2013. Dit kan erop wijzen dat in mei nog flats werden vergund die eind 2013 werden aangevraagd. Zodra alle vergunningsaanvragen uit 2013 verwerkt zijn, verwacht de VCB een verdere daling van het aantal toegekende vergunningen.

Ook bij de huizen stelt de VCB een sterke daling van het aantal toegekende vergunningen vast in mei in vergelijking met de voorgaande maanden. In mei werden in Vlaanderen nog amper 738 nieuwe huizen vergund tegenover gemiddeld 2.324 per maand tijdens de vier maanden daarvoor. Bovendien dook het aantal vergunningen onder het niveau van 2013 (-34%) en 2012 (-35%). Het aantal vergunningen voor nieuwe huizen ligt daardoor op een historisch laag niveau. Naast de invloed van de E-peilverstrenging speelt de verschuiving van huizen naar flats een grote rol in deze daling. Er worden steeds meer flats gebouwd en het aandeel van de huizen in het totaal aantal vergunde woongelegenheden neemt af.

De opstoot van bouwvergunningen voor nieuwe huizen en flats in Vlaanderen in het begin van 2014 had dus niets te maken met een fundamentele verbetering van de woningbouw. Het ging voornamelijk om de verwerking van vergunningen die voor 2014 versneld werden aangevraagd om aan strengere energieregels te kunnen ontsnappen. Kandidaat-bouwers beschikken nu over een voorraad aan vergunningen waarvoor een lager E-peil van toepassing is en geen verplicht aandeel aan hernieuwbare energie geldt.

Nog een indicatie voor een dalende woningbouwactiviteit zijn de geslonken orderboeken van de woningbouwers. Ten gronde blijft de woningbouw slecht presteren omwille van het striktere kredietbeleid van de banken waardoor kandidaat-bouwers hun afbetaling over een minder lange periode mogen spreiden en bovendien meer eigen middelen moeten inbrengen.

Bovendien was de krimp in het aantal hypothecaire kredieten voor woningrenovaties nog groter dan voor nieuwe woningen. Ook deze daling wijt de VCB aan het striktere kredietbeleid van de banken. Daardoor kunnen kandidaat-verbouwers moeilijker een lening voor hun renovatie krijgen bovenop hun lening voor de aankoop van een woning. Hierdoor worden ook verbouwingen vaker uitgesteld waardoor de uitvoering van energiebesparende investeringen en de bijbehorende werkgelegenheid in het gedrang komen.

Aantal toegekende vergunningen voor nieuwe huizen in Vlaanderen (FOD Economie)
Aantal toegekende vergunningen voor nieuwe huizen in Vlaanderen (FOD Economie)

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo