Een zachte landing voor de Vlaamse vastgoedmarkt

  BE   30 juli 2014 Bron: Directmakelaar
De Particuliere Vastgoedsentiment (PVS)-index, of de mate waarin de particuliere vastgoedverkopers naar de markt gaan, daalt nu reeds 3 weken na elkaar om op de nationale feestdag het zwakke cijfer van 0,78 te bereiken. Wij moeten terug tot december 2010 (0,77) om een zwakkere aanbod-markt te vinden. Het aantal verkopers dat hun prijzen aanpast verbeterde lichtjes van 30 % naar een 27%.

De zomermaanden zijn traditioneel zwakkere aanbod maanden, maar het wegzakken van de aanbod is wel zeer heftig.
In de vorige PVS-index commentaar uiten wij de vrees dat de vastgoedmarkt reeds vanaf het derde kwartaal naar een aanbod-daling zou kunnen gaan.

Evolutie Woningprijzen

Wanneer we de evolutie (inflatie) van de woningprijzen bekijken dienen wij vast te stellen dat deze voor bestaande woningen reeds vanaf het derde kwartaal 2013 langzaam afkalven.

De verkoopprijs van nieuwe woningen hebben het steeds iets moeilijker om de prijszetting naar beneden aan te passen. De bouwkosten zijn niet zo flexibel, en de grond werd normaliter reeds vroeger aangekocht.

De meer recente cijfers (notarisbarometer) geven aan dat deze tendens van minder snel stijgende verkooppijzen zich bestendigt. De verkoopprijzen van woningen volgen het ritme van de index met moeite of niet meer. De gemiddelde verkoopprijs van appartementen daalt nu reeds 3 kwartalen na elkaar.

Evolutie kredietaanvragen
Fod economie

De cijfers m.b.t. het aantal aangevraagde dossiers hypothecair krediet bevestigen deze tendens. Zowel het aantal aanvragen als de gevraagde te lenen sommen dalen significant (resp. -7.68 en -4.16 %).

Al met al klinkt dit veel onrustiger dan het eigenlijk is.

In de landen om ons heen kwam de landing vroeger en harder aan.
Op korte termijn komen er in Vlaanderen blijkbaar geen grote ingrepen in de rente, loonindex en sociale zekerheid. De huidige niet efficiente woonbonus wordt door de nieuwe Vlaamse regering voorzichtig omgeturnd naar een efficientere woonfiscaliteit.

De Vlaamse vastgoedverkoper en -koper maakt zicht niet zoveel zorgen en laat de immo-markt rustig verder kabellen.

Maar:

Enerzijds zal op langere termijn de economie zich herstellen en zal het overheidsbeleid bijgestuurd worden. Dit zal een negatieve impact op de verkoopprijs hebben.

Anderzijds zullen wij ondervinden dat er te weinig (groene) woningen gebouwd werden,wat door een gebrek aan aanbod de prijzen naar boven zal stuwen.

Maar dat is een probleem voor later


Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo