Vastgoed: meer vraag of meer aanbod ?

  BE   4 juni 2014 Bron: Directmakelaar
De Particuliere Vastgoedsentiment (PVS)-index, of de mate waarin de particuliere vastgoedverkopers naar de markt gaan, springt gedurende de maand mei fors omhoog naar 1.30. Dit zou moeten wijzen op een positief evoluerende vastgoedmarkt, maar nadere studie toont dat het slechts een tijdelijk fenomeen betreft. Het aantal verkopers die hun initiŽle verkooprijs naar beneden aanpasten, blijft nu reeds 2 kwartalen op een zeer hoog niveau (30 %). En de toekomst oogt niet mooi met de daling van de hyoptheek-aanvragen die zich zal vertalen op de vastgoedmarkt.

De trend voorspellende Particuliere Vastgoedsentimentindex (PVS) van de lagekostenmakelaar Directmakelaar.be geeft de nieuwe verkoopintenties weer van de Vlaamse particuliere verkopers uit het middensegment van woningen. Eveneens wordt het aantal prijswijzigingen opgevolgd die deze particuliere verkopers aanbrengen in hun vastgoedaanbiedingen. De evolutie van het totale aanbod van de particuliere verkopers en hun spontane prijswijzigingen in de loop van deze periode geven de toekomstige markttendens weer.

Hans Loose van Directmakelaar.be: "Deze 2 aanhoudende tendensen, het verhoogde aanbod (vertrouwen in de markt) en het fors aantal eigenaars die hun initiŽle prijs wijzigen (eerder een blijk van minder vertrouwen), blijken op het eerste zicht elkaar tegen te spreken. De verklaring hiervoor kunnen we echter terug vinden op de hypotheekmarkt."

Het overgrote deel van de kopers van een woning dient de hulp in te roepen van een hypothecaire lening om de aankoop van deze woning te financieren. Er bestaat dus logischerwijze een correlatie tussen het aantal afgesloten leningen en het aantal verkochte woningen. Gedurende 2012 en 2013 schommelde dit aantal rond de 31.500 per kwartaal. Gedurende het laatste kwartaal 2013 steeg dit aantal met 14.2 % (tot 35.970). De koop volgt op de toegekende hypotheek en dit verklaart de positieve impact op de vastgoedmarkt in de eerste helft van het jaar zoals tot uiting gekomen in de PVS-index.
Gedurende het eerste kwartaal 2014 viel het aantal toegekende hypothecaire kredieten (aankoop en bouw) echter terug met 24.3 % (tot 27.237) t.o.v het vorige kwartaal. Dit zal ongetwijfeld een negatief effect ressorteren inzake de gerealiseerde verkopen naar het einde van het 2de en het begin van het 3de kwartaal van 2014

Aantal nieuwe hypothecaire kredieten

Dat de banken aan strengere regels zijn gehouden en hun toekenningscriteria daardoor wellicht wat verstrengen, kan dergelijke snel opeenvolgende pieken en dalen volgens Hans Loose evenwel niet verklaren.
"De onzekerheid over de toekomstige regionale woonfiscaliteit en de strengere (duurdere) bouwnormen zijn voor de kandidaat kopers waarschijnlijk een stimulans geweest om hun koopbeslissing te versnellen. Er waren dus slechts tijdelijk meer kopers in de markt. De scherpe terugval van het aantal toegestane hypothecaire kredieten nadien bevestigt dit. De verkopers zagen even een drukkere vastgoedactiviteit en hoopten hiervan een graantje mee te pikken maar blijven nu wat verweesd achter".

Aanvragen alle hypothecaire kredieten ten opzichte van vorig jaar

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo