Modale vastgoedkoper vist in steeds kleiner wordende vijver

  BE   30 april 2014 Bron: Directmakelaar
De Particuliere Vastgoedsentiment (PVS)-index, of de mate waarin de particuliere vastgoedverkopers naar de markt gaan, stabiliseerde op 1,11 (maart: 1,14). Het aantal verkopers die hun initiële verkooprijs naar beneden aanpasten steeg, en dit nu reeds drie maanden na elkaar, tot 30 %. Dit wijst duidelijk op een afkalvend marktvertrouwen bij de kandidaat verkopers.

De trendvoorspellende Particuliere Vastgoedsentimentindex (PVS) van de lagekostenmakelaar Directmakelaar.be geeft de nieuwe verkoopintenties weer van de Vlaamse particuliere verkopers uit het middensegment van woningen. Eveneens wordt het aantal prijswijzigingen opgevolgd die deze particuliere verkopers aanbrengen in hun vastgoedaanbiedingen. De evolutie van het totale aanbod van de particuliere verkopers en hun spontane prijswijzigingen in de loop van deze periode geven de toekomstige markttendens weer.
Alleen de Vastgoedindex (FOD economie, cijfers 4de kwartaal) rept van een lichte prijsdaling. Ongeveer alle andere indicatoren melden een kleine toename boven de inflatie van de gerealiseerde verkoopprijzen.
Deze schijnbare tegenspraak laat alleen zien dat de ‘gemiddelde prijs van een woning’ niet bestaat.
Ieder verkoopprijs is immers in functie van het type huis (rijhuis, alleenstaand…), de ligging, het onderhoud, het aantal slaapkamers etc... .

Hans Loose van directmakelaar.be: "Wellicht is het beter en meer richting aangevend als we de prijs over een lagere termijn zouden vergelijken in de groep van de meest verkochte woningen. Uit de bestaande cijfers (Fod) kunnen we de huizenkopers selecteren binnen de prijsvork van de 25 % goedkoopste verkopen als ondergrens en de 25 % duurste woningen als bovengrens( de P25 en respectievelijk p75 grens). Dit geeft ons een groep van 50 % van de kopers van modale woningen. Deze 50 % van de kopers betaalden in 2013 meer dan 140.000 € en minder dan 255.000 €, en gemiddeld 212.265 €.
In 2000 was dit echter respectievelijk maar 54.537 € (p25); 111.552 € (p75) en 84.774 € (gemiddelde verkoopprijs), of een prijsstijging van 150% ".

% aangroei vastgoed verkoop

Het verschil tussen de onder- en bovengrens, wordt steeds maar groter.
Daar waar de stijging van de gemiddelde verkoopprijzen grosso modo het stijgingsritme van de bovengrens (p75) volgt, wijkt deze steeds verder af van de ondergrens (p25).
"Daarbovenop is er de bedenking dat de prijs van het modaal woonhuis sinds 1985 dubbel zo snel steeg als het gemiddelde inkomen.
Door deze groeiende discrepantie tussen de inkomensgroei en de aangroei van de huizenprijzen is er steeds meer concurrentie aan de onderkant van onze prijsvork. De betere inkomens stellen hun normen naar onder bij en verdringen steeds meer de mindere inkomens uit de markt. Deze laatsten zijn dan genoodzaakt hun koop uit stellen of zich tot de huurmarkt te richten, en gezien ze van de markt (tijdelijk of definitief) verdwijnen, stijgt automatisch de gemiddelde verkoopprijs", aldus Hans Loose.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo