Dossier Coronavirus / COVID-19

Bouwunie rekent op normale verderzetting van de bouwactiviteiten

  BE   16 oktober 2020 Bron: Bouwunie
Bouwunie rekent op normale verderzetting van de bouwactiviteiten
Deze middag komt het Overlegcomité samen waarna allicht nieuwe coronamaatregelen worden uitgevaardigd. Bouwunie rekent erop dat er voor de bouwsector geen veranderingen worden doorgevoerd. “We hebben een goed werkend en gedragen sectorprotocol met strenge en correcte hygiëne- en veiligheidsmaatregelen. We gaan ervan uit dat, mits het absoluut respecteren van deze voorschriften, alle werkzaamheden in de bouw mogelijk blijven. De focus moet liggen op de handhaving van de maatregelen”, zegt gedelegeerd bestuurder Jean-Pierre Waeytens.

Tijdens de eerste golf van het coronavirus werd samen met alle sociale partners uit de bouw een sectorprotocol afgesloten. Daardoor kon de bouw de voorbije maanden veilig aan de slag. “We pleiten voor een correcte naleving en goede handhaving van de toen afgesproken maatregelen. Bouwunie heeft hier de voorbije maanden sterk over geïnformeerd en gesensibiliseerd. We moeten absoluut vermijden dat de bouw weer stilvalt. In april, mei en juni kromp de toegevoegde waarde van de bouwsector in ons land met 15,7 procent, tegen 3,5 procent in Nederland (bron CBS). De voornaamste reden hiervoor was dat in Nederland werkgeversorganisaties en vakbonden sneller afspraken maakten om met coronamaatregelen door te werken. We willen nu dus vooral verder werken met het bestaande protocol, dat optimale veiligheid garandeert”, aldus Jean-Pierre Waeytens.

De beroepsvereniging vraagt ook dat openbare opdrachtgevers alles in het werk stellen opdat lopende en geplande bouwwerkzaamheden onverkort worden verder gezet. Publieke investeringen mogen niet stilvallen. Ook binnenshuis werken moet mogelijk blijven. De sociale contacten kunnen hier perfect worden beperkt. Het protocol bepaalt dat met de particuliere opdrachtgevers duidelijke afspraken moeten worden gemaakt zodat de bouwvakarbeiders op elk moment in veilige omstandigheden kunnen werken.

Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Credishop
  • Loxone
  • bouwinfo