Nieuwbouw

Opdrachtgevende besturen moeten bouwbedrijven ondersteunen

Opdrachtgevende besturen moeten bouwbedrijven ondersteunen
Het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken heeft geconcretiseerd hoe de extra kosten voor woon-werkverkeer en de aankoop van beschermingsmiddelen, die bouwbedrijven moeten maken in kader van de coronamaatregelen, vergoed worden. Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters was dit engagement eerder aangegaan met de sector. Bouwunie is tevreden met deze concretisering en vraagt aan elke openbare aanbesteder en elk opdrachtgevend bestuur om een gelijkaardige tussenkomst te treffen.

Om de vlotte uitvoering van overheidsopdrachten binnen het beleidsdomein mogelijk te maken en de impact van de COVID-19 pandemie op de uitvoering van overheidsopdrachten te beperken, sloot minister Peeters samen met de sector in april 2020 het memorandum Wegen- en Waterbouw af. Hierin werd ook overeengekomen dat het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken tussenkomt in een aantal kosten die bouwondernemingen hebben omwille van de coronamaatregelen.

“We danken de minister dat ze is ingegaan op onze vraag om als overheid tussen te komen in de extra kosten voor individueel vervoer en extra beschermingsmaatregelen die bouwbedrijven moeten nemen omwille van de coronamaatregelen”, zegt Jean-Pierre Waeytens, gedelegeerd bestuurder van Bouwunie. “Voor vele bouwbedrijven betekent dit meer dan een slok op de borrel. Om de continuïteit en goede werking van onze bouwbedrijven te garanderen, roepen we alle openbare besturen en aanbesteders om het voorbeeld van de minister te volgen en gelijkaardige maatregelen door te voeren. Voor aannemers betekenen die extra kosten soms het verschil tussen wel of niet rendabel werken.”

Concreet wordt een vergoeding van 0.3653 euro voorzien voor bouwbedrijven die gedwongen moeten gebruik maken van individueel vervoer voor hun werknemers. Voor een werf die bijvoorbeeld op een afstand van 30 km ligt, komt dit dagelijks op 22 euro per persoon. Voor een werf van tien arbeiders loopt dit per maand op tot 4.840 euro. Dit is een correcte tegemoetkoming voor de oplopende kosten voor het individueel vervoer.

Hervé Demeyere, voorzitter Bouwunie Infrastructuurwerken benadrukt het belang van deze objectieve berekeningswijze: “We hebben hier met Bouwunie sterk voor geijverd. Dit is bijzonder goed nieuws voor onze infra-bedrijven. Er is nu concreet een berekeningswijze over hoe de kosten doorgerekend mogen worden.”

Ook de aankoop van bijkomende persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen, mits de juiste voorwaarden, integraal vergoed worden. Dit gaat over onder andere de aankoop van handgels, mondmasker en scheidingswanden. Bouwunie rekent op een snelle administratieve afhandeling van de ondersteuning en hoopt dat vele besturen dit voorbeeld zullen volgen.

Ook interessant