Bouwunie reageert tevreden op woningpas en energielabel voor woningen

  BE   11 december 2017 Bron: Bouwunie
Bouwunie reageert tevreden op woningpas en energielabel voor woningen
De Vlaamse regering voert in 2018 de Woningpas in, een digitaal paspoort voor elke woning met daarin alle data en attesten. In 2019 krijgt het Energie Prestatie Certificaat een nieuw kleedje. Het EPC+ geeft meer informatie over hoe je je woning energiezuiniger maakt, wat dat kost en welk energielabel de woning krijgt na een bepaalde investering. Bouwunie is tevreden. Doel van de nieuwe instrumenten is een betere renovatie en een verhoging van de energieprestatie van de Vlaamse woningen.

Bouwunie pleit al enkele jaren voor de invoering van een woningpas en heeft actief meegewerkt aan de totstandkoming ervan binnen de werkzaamheden van het Renovatiepact 2050. De woningpas bevat alle relevante informatie van een woning. Het zegt hoe het gesteld is met de kwaliteit van de woning en met de energiezuinigheid. Een nuttig instrument om te weten welke investeringen een eigenaar, en op termijn ook een koper of huurder, best laat uitvoeren en op welke termijn.

Positief is voorts dat de regering in het Renovatiepact langetermijndoelstellingen vastlegt. Hierdoor weten bouwheren en bouwsector wat het streefdoel is.


Lees ook:

  • Bouw & Wonen Partners:
  • Recticel
  • Wienerberger
  • Easykit
  • bouwinfo